Valikko

Pidetään huolta!

Timo_Tanninen_090318_kTapani_Mikkola_0491u.jpg
KUVA TAPANI MIKKOLA

Metsähallituksen yleistehtävä on käyttää, hoitaa ja suojella Metsähallituksen hallinnassa olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Tätä metsähallituslain mukaista määritelmää on tarkemmin avattu kyseisen lain muissa pykälissä ja perusteluissa. Tänä keväänä tuo kauan valmisteltu, paljon keskustelua herättänyt mutta lopulta toimivaksi osoittautunut lakiuudistus täyttää kaksi vuotta.

Uuden lain ja omistajapolitiikan pohjalta laaditun Metsähallituksen strategian ytimessä on halumme olla monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Biotalous ymmärretään Metsähallituksessa laajasti: sisällytämme biotalouteen kestävän metsätalouden lisäksi myös muut luonnosta saatavat hyödyt, kuten luonnon ja luonnossa liikkumisen tuottamat terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä luonto- ja erämatkailun vaikutukset paikallis- ja aluetalouksiin. Tärkeää on myös kattavan, edustavan ja hyvin hoidetun suojelualueverkoston rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa ja biotalouden kestävyyden varmistamisessa.

Metsähallituslain, omistajapolitiikan ja strategian lisäksi toimintaamme ohjaavat arvomme, jotka ovat merkityksellisyys, tuloksellisuus ja huolenpito. Teemme merkityksellistä työtä koko Suomen, suomalaisen yhteiskunnan ja luonnon hyväksi. Työmme tuottama tulos on sekä aineellista että aineetonta hyötyä, jota saadaan valtion maa- ja vesialueilta kestävästi yli sukupolvien.

"Teemme työtä
Suomen, suomalaisen
yhteiskunnan ja
luonnon hyväksi."

Huolenpito on arvoistamme ehkä moniulotteisin. Sillä tarkoitetaan huolenpitoa niin omasta henkilöstöstämme kuin asiakkaistamme, kumppaneistamme ja sidosryhmistämmekin. Mittaamme onnistumistamme vuosittain tehtävillä henkilöstökyselyillä sekä erilaisilla sidosryhmä- ja asiakastutkimuksilla ja -selvityksillä. Näiden tulokset sekä muu saamamme asiakas- ja sidosryhmäpalaute ovat äärimmäisen tärkeitä toimintamme kehittämisessä.

Huolenpidolla tarkoitetaan myös vastuullisuutta perustehtävämme hoitamisessa eli valtion maa- ja vesiomaisuuden kestävässä käytössä, hoidossa ja suojelussa. Tähän tehtäväämme paneudumme joka päivä niin kaikissa liiketoiminnoissamme kuin julkisissa hallintotehtävissäkin. Pave Maijanen kiteytti tämän aikanaan hyvin laulunsa sanoissa: "Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää!".

Hyvät ystävät, kevättä kohti!

Tikkurilassa 27.3.2018
Timo Tanninen
Luontopalvelujohtaja