Valikko

Uuden Metsähallituksen uusi lehti

Juha_Makinen_Kuva_Olli_Hakamies.jpg
Kuva Olli Häkämies

Olemme Metsähallituksessa kääntäneet uuden sivun – kirjaimellisestikin. Huomaat sen myös Metsä.fi-lehden lukijana.

Tehtävämme on hoitaa valtion maita ja vesiä suomalaisten hyväksi. Tukenamme on uusi metsähallituslaki, omistajan tuoreet linjaukset ja Metsähallituksen uusi strategia, jota olemme jalostaneet henkilöstömme kanssa viime viikkoina. Strategisten suuntaviivojen makustelu ja pohdinta työpajoissa ympäri Suomen on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Nyt synnytetään Metsähallituksen uutta tapaa toimia.

Muutoksista huolimatta paljon on myös tuttua. Meillä on vahva hyvä pohja, jolta kehittää toimintaa. Yhtenä esimerkkinä on tiivis siteemme sidosryhmiin ja asiakkaisiin, joiden kanssa Metsähallitus työtään tekee. Olemme saaneet kiitosta vastuullisuudestamme, ja yhteistyötä kanssamme pidetään erittäin hyödyllisenä. Toisaalta meitä pidetään kankeina eikä roolimme näyttäydy kumppaneille selkeästi.

Suomalaiselle yhteiskunnalle on tärkeää, että valtion maiden ja vesien mahdollisuudet tunnetaan ja että yhteiskunta pystyy hyödyntämään niitä suomalaisten kannalta optimaalisesti – yhä kehittyneimmillä tavoilla.

Uudistuneessa Metsä.f-lehdessämme pyrimme valaisemaan toimintaamme eri kanteilta. Mitkä isot virtaukset maailmalla vaikuttavat hallinnassamme oleviin luonnonvaroihin, niiden käyttöön ja reunaehtoihin? Muun muassa biotalous, luonnon virkistyskäyttö ja puurakentaminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia, joista kerromme myös tässä numerossa.

"Tehtävämme on hoitaa valtion maita ja vesiä suomalaisten hyväksi."

Metsähallitus näkyy myös Suomen juhlavuoden luontoon ja luonnonvaroihin liittyvissä päähankkeissa. Luonnon päivistä ja Bioaika-kiertueesta enemmän täällä.

Uusi Metsä.fi ilmestyy painettuna neljä kertaa tänä vuonna, mutta ilmestymiskertojen välissä lehteä voi lukea osoitteessa www.metsafi-lehti.fi.

Juha Mäkinen
Viestintäjohtaja
Tikkurila 28.2.2017