Valikko

Vastuullista edelläkävijyyttä

2018-11-01_Hyttinen-118.jpg
KUVA OLLI-PEKKA ORPO

Valtion maa- ja vesialueiden haltijana Metsähallituksella on suuri vastuu ja velvollisuus – ja samalla myös mahdollisuus – ottaa maailmanlaajuisestikin isot kysymykset huomioon omassa käytännön toiminnassaan.

Käynnistimme vuosi sitten Metsähallituksen vastuullisuusohjelman rakentamisen. Olemme tarkastelleet, miten voimme omalla työllämme edistää ja toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tunnistimme ja ryhmittelimme vastuullisuuden kannalta meille olennaiset teemat: Ihmiset, Yhteiskunta, Ympäristö ja Johtaminen.

Olemme päivittäneet vastuullisuuden entistä vahvemmin osaksi Metsähallituksen strategiaa. Valtion maa- ja vesialueet käsittävät peräti kolmanneksen Suomen pinta-alasta, ja haluamme taata niiden kestävän hyödyn pitkäjänteisesti yli sukupolvien.

Olemme integroineet vastuullisuuden entistä vahvemmin osaksi johtamista. Olemme työstäneet eettiset periaatteet, joita jalkautamme koko organisaatioon. Uudet vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikat ohjaavat yhteistä, strategian mukaista tekemistä. Kehitämme toimintamme ja palvelujemme yhdenvertaisuutta uusimalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme.

Tarkastelemme kaikessa toiminnassamme vastuullisuuden eri osaalueita – ympäristöllinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen – kokonaisuutena ja yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Vastaamme globaaleihin haasteisiin innovatiivisilla ja kestävillä ratkaisuilla. Tavoitteemme on toimia ilmastoviisaasti ottaen huomioon niin alueellisen elinvoimaisuuden kuin luonnon monimuotoisuuden, suojelun ja virkistyskäytönkin tarpeet.

"Haluamme taata valtion maiden parhaan kestävän hyödyn yli sukupolvien."

Toiminnan kehittämisen lähtökohtia ovat yhteistyö asiakkaidemme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa sekä digitaalisten palvelujen saavutettavuus. Ymmärrämme laaja-alaisesti yhteiskunnan kokonaishyödyn eri elementit. Yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia monia odotuksia vuorovaikutteisesti.

Resurssimme ovat kokonaisuutena katsoen hyvässä kunnossa. Meillä on osaamista ja vahva motivaatio tehdä työtä yhteiskunnan parhaaksi. Ajantasainen ja kattava tietovarantomme luonnonvaroista ja -arvoista tarjoaa luotettavan perustan työllemme. Onnistumme yhdessä.

Lämmin kiitos kaikille kuluvan vuoden antoisasta yhteistyöstä, levollista joulun aikaa ja valoisaa vuotta 2019!

Tikkurilassa 28.11.2018
Pentti Hyttinen
Pääjohtaja