Valikko

Vastuullisuus on osa strategiaa

terhiunnamed1bbb.jpg
KUVA VEIKKO SOMERPURO

Ilmastoasiat nousivat uudella voimalla tietoisuuteemme, kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi lokakuussa uusimman raporttinsa. Raportin mukaan maapallon lämpeneminen pitäisi pysäyttää 1,5 asteeseen verrattuna aiemmin ilmaston kannalta turvallisena rajana pidettyyn kahteen asteeseen. Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi maaliskuulta osoittaa, että Suomen luonto köyhtyy ja joka yhdeksäs eliölajeista on uhanalainen. Paljon on tehtävissä sekä ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä että uhanalaistumisen pysäyttämisessä, mutta toimilla on kiire.

Metsähallituksessa ilmastoasiat ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat tärkeitä strategisia vastuullisuushaasteita. Aloitimme kokonaisvaltaisen ilmasto-ohjelmamme rakentamisen vuoden vaihteessa osana vastuullisuustyötämme. Metsähallituksen monikäyttömetsien hiilinieluvaikutus on huomattava: vuosittain metsät kasvavat 11 miljoonaa kuutiometriä ja puuta korjataan noin 6 miljoonaa kuutiometriä. Uusiutuvalla puuraaka-aineella ja energialla korvataan fossiilisia materiaaleja. Suojelualueet, joilta puuta ei korjata, toimivat tärkeinä hiilivarastoina. Ilmasto-ohjelmassa selvitetään laajasti ja pitkäjänteisesti valtion maa- ja vesialueiden mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Monet sosiaalisen kestävyyden asiat, kuten ihmis- ja työoikeudet, eivät ole vain monikansallisten yritysten haasteita mutkikkaissa hankintaketjuissa vaan perisuomalaisenkin toimijan vastuullisuustyön ydintä. Työyhteisön monimuotoisuus on myös kilpailutekijä. Haluamme olla tulevaisuudessakin edelläkävijä tehtävässämme valtion maiden ja vesien vastuullisena hoitajana – siihen tarvitaan parasta osaamista ja monimuotoista joukkuetta sekä organisaatiokulttuuri, jossa henkilöstön erilaisuus ja monimuotoisuus nähdään vahvuutena. Tästä syystä päivitämme yhdenvertaisuussuunnitelmaamme ja kehitämme toimintatapojamme sekä omassa työssämme että hankintaketjuissamme. Kerromme vastuullisuussitoumuksistamme ja -periaatteistamme tuoreessa toimintatapaohjeessamme (Code of Conduct), joka on vastuullisen ja eettisen toimintamme sokkeli.

"Vastuullisuustyömme
ytimeen kuuluu myös
sosiaalinen kestävyys"

Metsähallituksen olemassaolon oikeutus saavutetaan kansalaisten, asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien tarpeiden mahdollisimman hyvällä yhteensovittamisella, olivat tarpeet sitten maakuntien elinvoimaisuus, luonnon monimuotoisuus tai luonnon virkistyskäytön mahdollistaminen. Viimeisimmän sidosryhmäkyselymme perusteella sidosryhmämme ja kumppanit odottavat meiltä entistä osallistavampaa otetta ja avointa vuorovaikutusta. Ilman sidosryhmiemme kuuntelemista ja ymmärtämistä emme onnistu vastuullisuustyössämme. Toiminnastamme ja vastuullisuustyöstämme voit lukea lisää tuoreesta vuosikertomuksestamme.

Tikkurilassa 8.3.2019
Terhi Koipijärvi
Viestintäjohtaja