Valikko

Yhdessä!

BP4Q3886ok.jpg
KUVA KAISA SIRÉN

Suomalaiset ovat tänä vuonna juhlineet itsenäistä isänmaata monipuolisesti juhlavuoden teeman mukaisesti "yhdessä". Metsähallitus on ollut juhlinnassa mukana monin tavoin, muun muassa näyttävien Luonnon päivien sekä Bioaikatapahtumakiertueen voimin.

Metsähallituksen tuore strategia toteuttaa juhlavuoden teemaa myös tästä eteenpäin. Haluamme olla monipuolisen biotalouden edelläkävijä, joka toimii yhdessä ja yhtenäisesti ylisukupolvista kestävää hyötyä tavoitellen. Haluamme lisätä maakuntien elinvoimaa sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet oman toimintamme tehostamisessa. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen haltuumme uskotuilla valtion mailla ja vesillä.

Metsähallituksen rooli monipuolisen biotalouden keskeisenä toimijana on poikkeuksellinen: hoidossamme on merkittävä osa sekä kotimaisesta että eurooppalaisesta biopotentiaalista. Öljytaloudesta biotalouteen siirryttäessä kestävästi tuotetun uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö lisääntyy. Puusta voidaan valmistaa tuotteita korvaamaan muovia, jolloin muovien aiheuttamat ympäristöhaitat vähenevät. Puurakentaminen elää nousukautta: ympäristötietoinen perhe haluaa asua puutalossa, olipa asumismuoto mikä tahansa. Puukerrostalon rakentaminen on muutaman vuoden kuluttua arkipäivää – ei enää uutiskynnyksen ylittävä poikkeus.

Biotalous on myös paljon muuta kuin puuta ja sen jalostamista. Metsämme tuottavat puun ohella runsaasti muita aineellisia ja aineettomia hyötyjä kauniista maisemista riistaan ja hiilensidontaan. Hyvin hoidettujen metsien ja suojelualueiden tuottamat luontoelämykset, marjastajan, sienestäjän, metsästäjän ja kalastajan saama saalis sekä luonnossa liikkumisen tuoma mielihyvä ja terveysvaikutukset ovat biotaloutta parhaimmillaan.

Biotalous on myös paljon
muuta kuin puuta ja sen
jalostamista.

Haluamme jatkossakin tehdä työtämme suomalaisen biotalouden edistämiseksi juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä sidosryhmiemme ja asiakkaidemme kanssa. Jatkuva keskinäinen vuorovaikutus – kuunteleminen ja puhuminen – on ainoa keino toimia menestyksekkäästi alati muuttuvassa maailmassa. Ollaan kuulolla ja pidetään yhteyttä!

Tikkurilassa 27.11.2017
Pentti Hyttinen
Pääjohtaja