Valikko


> Kulttuuriperintökohteiden hahmot heräävät eloon virtuaalipeleissä. Verkostoyhteistyö on uusi tapa tehdä monialaista yhteistyötä kultturiperintökohteiden ympärillä

Virtuaalisuus monialaisen yhteistyön ytimessä

Historia herää eloon

Metsähallitus on saanut hallintaansa Museovirastolta arvokkaita kulttuuriperintökohteita. Uusien digitaalisten tekniikoiden avulla voidaan lisätä historiakohteiden kiinnostavuutta sekä edistää niiden ylläpito- ja kunnostustoimia.

Linnanraunioiden historiaa voidaan havainnollistaa hyödyntämällä 3D-mittauksia. Laserkeilauksen sekä mittatarkkojen kuvapohjaisten aineistojen avulla kohteesta voidaan luoda virtuaalisia malleja, joita voidaan käyttää apuna myös kohteen viestinnässä ja markkinoinnissa.

Metsähallitus tekee virtuaalisuuteen liittyvää yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston kanssa.

– Uusien tekniikoiden ansiosta kulttuuriperintökohteiden historiaa voidaan esittää mielenkiintoisella tavalla esimerkiksi virtuaalipelien muodossa. Verkostoyhteistyö on uusi tapa tehdä monialaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kulttuuriperintökohteiden ympärillä, kertoo puistonjohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Yhteisiä kiinnostuksen kohteita ovat olleet muun muassa Raaseporin linnanrauniot ja Jordaniassa muinaisen Aaronin linnanvuori sekä niihin liittyvä historia.

– Mallinnusmenetelmiä laajasti hyödyntävässä Combat-hankkeessa Metsähallituksen kanssa käytämme tutkimusosaamistamme laajasti. Esimerkkejä ovat digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely, mittatarkka 3D-mallinnus ja virtuaalisuus, mittaustekniikat, pelillistäminen sekä paikkatieto-osaaminen, kertoo professori Hannu Hyyppä Aalto-yliopistosta.

Nina Luostarinen koordinoi Humakissa kansainvälistä Lights on! -hanketta, jossa luodaan historiallisten matkakohteiden verkostoa Suomen ja Viron välillä. Metsähallituksen kohteista mukana ovat Raaseporin ja Kuusiston linnanrauniot. Hanke yhdistää opiskelijoiden, opettajien sekä sidosryhmien osaamista, ja sen avulla historiakohteista pyritään luomaan kävijöille omakohtaisia elämyksiä uudenlaisilla osallistavilla ja pelillistävillä keinoilla.

Monialainen yhteistyö mahdollistaa tutkimuksessa käytetyn mittauslaitteiston testauksen aidoissa sovelluskohteissa. Kun mittaukset on tehty, aikaan ja paikkaan sidottua digitaalista aineistoa voidaan hyödyntää niin kulttuuriperintökohteen kunnon ja käyttäjäturvallisuuden hallinnassa kuin peli- tai virtuaalimaailmojen luomisessa.


Teksti: Marika Ahlavuo
Kuva: © Memo, Humak

Kirjoittaja työskentelee koordinaattorina Aalto-yliopiston laserkeilauksen huippuyksikössä ja Metropolia AMK:ssa.