Valikko


> Riistanhoidollisessa harvennuksessa metsiin luodaan rakenteellista vaihtelua.

Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinnot julkistettiin

Vuoden 2015 ympäristöpalkinto on myönnetty metsätalouden suunnittelija Timo Pelkoselle riistanhoidollisen harvennusmenetelmän kehittämisestä. Menetelmää on työstetty Lapin monikäyttömetsissä, ja tänä vuonna sitä ryhdytään käyttämään myös Pohjanmaa-Kainuun alueella.

Riistanhoidollisessa harvennusmenetelmässä säästöpuuryhmää ympäröivältä kaistalta puut korjataan harvennushakkuun yhteydessä siten, että oksat ja latvat puidaan sen ulkoreunalle. Kenttäkerroksen kasvit saavat näin enemmän valoa, ja erityisesti metsäkanalintujen poikasille tärkeät mustikan varvut menestyvät paremmin. Menetelmällä metsiin saadaan myös rakenteellista ja maisemallista vaihtelua.

Innovaatiopalkinto kahdelle

Metsähallituksen innovaatiopalkinto jaettiin tänä vuonna kahden innovaation kesken. Metsähallituksen Silvia-paikkatietojärjestelmän luonnonvara- ja toimenpideraportointia kehitettäessä laadittiin hilapohjaiseen lähestymistapaan perustuva laskentasysteemi, joka yhdistää eri tasojen tietoja toisiinsa. Näin tiedonlouhinta tehostuu ja työaikaa säästyy.

Laatumaa puolestaan palkittiin Kiinteistökaupan verkkopalvelun (KVP) kehitystyöstä, jota se on tehnyt yhdessä Maanmittauslaitoksen ja luontopalvelujen kanssa. Palvelu mahdollistaa kiinteistöjen myynnin, luovutuksen ja monien kiinteistökauppaan liittyvien toimenpiteiden hoitamisen kokonaan sähköisesti ostajan ja myyjän kesken ilman kaupanvahvistajaa.

Lisää riistanhoidollisesta harvennuksesta: Riista hyötyy uudesta hakkuumallista (1/16)