Valikko

Woodly_4.jpg
> Uusi puu -kokonaiskilpailun voitti puupohjainen läpinäkyvä Woodly-pakkausmateriaali.

Puupohjaisista tuotteista ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin

Uusi puu -kilpailussa etsittiin puupohjaisia ratkaisuja globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin. Kokonaiskilpailun voitti läpinäkyvä puupohjainen pakkausmateriaali, jolla voidaan korvata muovia ja joka soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen.

Uusi puu -kilpailun tavoitteena on etsiä ja konkretisoida puuta hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan korvata uusiutumattomia ja ympäristön kannalta haitallisia tuotteita ja materiaaleja. Kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran.

Kokonaiskilpailun voitti Welmu International Oy:n kehittämä läpinäkyvä puupohjainen Woodly-pakkausmateriaali. Ratkaisu voitti myös kilpailun tiedostava kuluttaminen -kategorian. Muut marraskuussa palkitut ratkaisut olivat hiiltä maaperään sitova maanparannuskuitu, vedenkestävä puukomposiitti ja koivun kuoresta saatavat kosmetiikan raaka-aineet.

DSC_5229pie.jpg
> Kaupungistuminen-kategorian voittaja on Woodio kehittämällään vedenkestävällä puukomposiitilla, joka laajentaa puun käyttömahdollisuuksia sisustamisessa.

Kilpailun voittaneen pakkausmateriaalin pääraaka- aineena on havusellu. Muovinkaltainen pakkausmateriaali taipuu useisiin eri käyttötarkoituksiin. Ensi vuonna kauppoihin on tulossa ensimmäiset uuteen pakkausmateriaaliin käärityt kuluttajatuotteet – Järvikylän yrtit ja salaatit.

– Kyseessä on innovaatio, jossa konkretisoituu suomalainen osaaminen ja yhteistyö. Woodly-materiaalia on kehitetty yhdessä VTT:n ja muiden yhteistyökumppanien kanssa, kertoi Welmu International Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kaminen.

Ympäristöystävällistä pakkausmateriaalia

Woodly-materiaalista on kehitteillä kolme eri tuotesarjaa. Myös kilpailun tuomaristo arvosti pakkausmateriaalin skaalautuvuutta.

– Ymmärrys fossiilitalouden vaikutuksista ilmastonmuutokseen lisääntyy jatkuvasti, mutta silti öljyperäisen muovin tuotannon ja kulutuksen ennustetaan lisääntyvän kolminkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Woodly-materiaali on hieno esimerkki siitä, miten vastuullisesti hoidettujen metsien puusta saadaan päivittäistavarapakkauksiin ympäristöystävällisempää materiaalia, toteaa Uusi puun projektipäällikkö Susanna Winqvist.

Uusi puu -kilpailussa on viisi eri kategoriaa, jotka kaikki liittyvät globaaleihin ilmiöihin ja haasteisiin. Resurssiniukkuuskategorian voitti Soilfoodin maanparannuskuitu, jota valmistetaan metsäteollisuuden sivuvirroista.

Kuidun_levitys_Soilfood.jpg
> Resurssiniukkuus-kategorian voitti Soilfoodin maanparannuskuidut – puupohjainen innovaatio, joka vastaa sekä lannoitetarpeeseen että rehevöitymishaasteeseen.

– Hiiltä sitova maanparannuskuitu parantaa viljelysmaan rakennetta ja vähentää lannoitustarvetta, kertoo Soilfoodin perustaja ja hallituksen jäsen Saara Kankaanrinta.

Kaupungistuminen-kategoriassa palkittiin Woodion kehittämä vedenkestävä puukomposiitti. Puukomposiitista valmistetut lavuaarit ovat jo markkinoilla, ja niiden avulla voidaan vähentää keramiikantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Neljäs palkittu ratkaisu kuuluu väestörakenteen muutos -kategoriaan. Sen voitti Innomost koivun kuoresta valmistettavilla kosmetiikan raaka-aineilla. Tuomariston mukaan keksintö toteuttaa hyvin kiertotalouden periaatteita ja lisää metsäteollisuuden sivutuotteiden arvoa. Digitalisoituminen- kategoriaan ei tullut ehdokkaita.

Lisää korkean lisäarvon tuotteita

Metsäteollisuuden sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen ja korkean lisäarvon tuotteet nousivat esiin myös palkitsemistilaisuuden yhteydessä järjestetyssä kahdessa paneelikeskustelussa. Niihin osallistui tuomaristoon kuuluneita kansanedustajia eri puolueista.

Panelistit olivat yhtä mieltä puupohjaisen biotalouden tärkeydestä ja painottivat uusien innovaatioiden sekä tutkimus- ja kehitystyön merkitystä. Puuta pitäisi käyttää resurssiviisaasti kestäviin ja pitkäikäisiin sekä korkean jalostusarvon tuottaviin tuotteisiin. Sitä kannattaisi hyödyntää myös fossiilisten raaka-aineiden korvaajana.

Osa panelisteista korosti myös metsien hiilinielujen säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla. Kaikki pitivät hyvänä, että tietoa puun uusista hyödyntämismahdollisuuksista jaetaan muun muassa Uusi puu -kilpailun avulla.

Palkitsemistilaisuuden päätteeksi puhunut Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert korosti metsäbiotalouden holistista kestävyyttä, jossa otetaan huomioon kestävyyden kaikki osa-alueet.

– Kansainvälisen ilmastoraportin julkistamisen jälkeen keskustelu on ollut aika kärjistynyttä. Vastakkainasettelu ei vie asiaa eteenpäin. Ilmastonmuutosta ei hillitä pelkästään hiilinieluja kasvattamalla; pitää myös vähentää fossiilisia päästöjä ja korvata fossiilisista raaka-aneista valmistettuja tuotteita uusiutuvista raaka-aineista tuotetuilla vaihtoehdoilla. Viime kädessä kuluttajat tekevät kuitenkin valinnat.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT PICTUNER OY / AKI LOPONEN, SOILFOOD, WOODIO


c343ef37-935e-407a-b190-4b3f949bdf01.png

• Kilpailussa etsittiin puupohjaista materiaalia hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat suurten globaalien ilmiöiden asettamiin haasteisiin.
• Kilpailu oli avoin kaikille alalla toimiville yrityksille ja organisaatiolle. Kilpailun säännöt täyttäviä puupohjaisia ratkaisuehdotuksia kertyi yhteensä 16.
• Lisätietoa: www.uusipuu.fi