Satoja partiolaisia suurleirillä
Metsähallitus on yksi Suomen Partiolaisten suurleirin pääyhteistyökumppaneista.

Partiolaisten suurleiri kokoaa yli 13 000 partiolaista Evolle

Julkaistu 25.4.2022

Metsähallitus on yksi Suomen Partiolaisten Finnjamboree Kajo 2022 -suurleirin pääyhteistyökumppaneista. Tapahtuma järjestetään Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa 15.–23.7.2022, ja siihen osallistuu yli 13 000 partiolaista.

Metsähallitus ja Suomen Partiolaiset ovat tehneet yhteistyötä kumppanuusperiaatteella jo pitkään. Viimeisin kumppanuussopimus on vuodelta 2020, ja se ulottuu vuoteen 2023.

– Metsähallituksella ja Suomen Partiolaisilla on paljon yhteisiä tavoitteita ja arvopohjaa, jonka varaan yhteistyötä on luontevaa rakentaa, kertoo Metsähallituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala.

Metsähallituksen strategiassa painotetaan vastuullista yhteistyötä, ilmastonmuutoksen hillintää, biotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Partiolaiset korostavat toiminnassaan osittain samoja teemoja kuten ilmastonmuutoksen hillintää sekä maailmaan ja yhteisöihin vaikuttamista. Samoin suhtautuminen metsään on yhteneväinen. Partiolaisten metsäsuhteessa on kuvattu kolme ulottuvuutta: metsä virkistyksen lähteenä ja oppimisympäristönä, metsän monimuotoisuus ja metsäala elinkeinona. Monitavoitteinen metsien käyttö ja monimuotoisuuden turvaaminen ovat myös Metsähallituksen toiminnan perusta.

– Kumppanuussopimuksen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten vastuullista luontosuhdetta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Yhteistyötä toteutetaan lapsia ja nuoria osallistamalla partiomenetelmiä soveltaen, Vuopala kertoo.

Myös Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola korostaa yhteistyön merkitystä.

– Partion tarkoituksena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuullisiksi kansalaisiksi, jotka rakentavat parempaa maailmaa aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Tätä työtä haluamme tehdä yhdessä eri toimijoiden ja kumppanien kanssa, Leikola sanoo.

Metsähallituksen ja partiolaisten yhteistyöstä tehdään vuosittain tarkempi suunnitelma. Kumppanuussopimukseen kuuluu myös Evon nuorisoleirialueen pitkäjänteinen kehittäminen. Nuorisoleiritoimintaan varattu alue sijaitsee Hämeenlinnassa Metsähallituksen hallinnassa olevalla Evon retkeilyalueella. Aluetta hyödynnetään sekä partioleirien järjestämiseen että muuhun nuorisoleiritoimintaan.

Vuonna 2022 yhteistyö keskittyy pääosin Suomen Partiolaisten Finnjamboree Kajo 2022 -suurleirin ympärille. Metsähallitus on yksi leirin pääyhteistyökumppaneista. Muutaman vuoden välein järjestettävä suurleiri kokoaa heinäkuussa Evolle yli 13 000 partiolaista pääosin Suomesta mutta myös muista maista.

Kajo 2022 rakentuu suurimmaksi osaksi partiolaisten vapaaehtoisvoimin ja yhteistyökumppaneiden avustuksella. Metsähallitus on mukana järjestämässä ohjelmaa eri tapahtumalaaksoissa, kierroksilla ja kumppanuuskylän asiakaspalvelupisteellä.

– Meille partiolaisille yhteistyö Metsähallituksen kanssa on rikkaus yhteisine tavoitteineen. Metsä on partiolaisille keskeinen toimintaympäristö. Yhteistyön ansiosta saamme hyödyntää Metsähallituksen asiantuntijuutta niin kasvatussisällöissä, leiriohjelmissa kuin fyysisesti Evon alueellakin ja kehittää yhdessä lasten ja nuorten luontosuhdetta, Leikola sanoo.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT MARKUS KUOPPALA, SUOMEN PARTIOLAISET/SUSANNA OKSANEN

Partiolaisia jamboreellä
Metsä on partiolaisille keskeinen toimintaympäristö.

JAA ARTIKKELI: