Energiatehokkaampi metsätalous edistää Metsähallituksen ilmastotavoitteita

Julkaistu 8.11.2021

METSÄHALLITUS Metsätalous Oy on ottanut käyttöön ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmän ympäristö- ja laatujärjestelmän rinnalle. Järjestelmälle haetaan omaa sertifikaattia.

ETJ+:n käyttöönotto on osa Metsähallituksen ilmasto-ohjelmaa, ja sen avulla Metsätalous Oy tähtää energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen sekä täyttää lakisääteisen velvoitteen tuntea toimintansa energiankäyttö. ETJ+ -järjestelmän standardi sisältää ISO 50001 -energianhallinnan standardin mukaiset vaatimukset energiakatselmuksista.

Energiatehokkuusjärjestelmää ohjaa Metsätalous Oy:n energiapolitiikka. Pidemmän aikavälin tavoitteena on ohjata puun korjuuta ja kuljetusta yhä energiatehokkaampaan suuntaan, edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sekä vähentää toimihenkilöiden matkustuksesta syntyviä päästöjä. Puun korjuu ja kuljetus muodostavat 85 prosenttia Metsähallituksen kasvihuonekaasupäästöistä, joten niihin liittyy merkittävä energiansäästöpotentiaali.

Energiankäyttöön vaikutetaan suosimalla tehokkaampia kuljetustapoja sekä mahdollistamalla uusien teknologioiden ja järjestelmien käyttö korjuussa, kuljetuksissa ja töiden suunnittelussa. ETJ+ tukee Metsähallituksen työtä kestävien hankintojen tekemiseksi. Energiatehokkuusjärjestelmä otetaan myöhemmin käyttöön Metsähallituksen kaikilla vastuualueilla. Tavoitteena on ilmastoohjelman mukaisesti vähentää energiankäyttöön liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä koko organisaatiossa.

JAA ARTIKKELI: