Taimen
Kuva Johannes Sipponen

Kalavesien kunnostukseen 1,4 miljoonaa euroa

Julkaistu 21.6.2021

METSÄHALLITUS lisää virtavesien kunnostusta merkittävästi vuonna 2021. Eduskunta on myöntänyt kunnostuksiin 1,4 miljoonan euron lisärahoituksen. Rahalla voidaan kunnostaa jopa 20 koskialuetta kymmenellä eri joella.

– Tämä on merkittävä lisä kalojen elinympäristöjen kunnostuksiin. Olemme jo aloittaneet lähes miljoonan euron hankkeen, jolla kunnostetaan kokonaisia valuma-alueita. Nyt pystymme kohdistamaan urakoita vielä erillisiin virtavesiin, erätalousjohtaja Jukka Bisi iloitsee.

Suurimmat urakat ovat Lieksassa Ruunaalla, jossa kunnostetaan kolme koskea, sekä Posiolla Livojoessa. Muitakin kohteita on suunnitteilla muun muassa Lappiin.

Kunnostukset tarkoittavat muun muassa lohikalojen kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostuksia, uittoa varten perattujen koskien palauttamista luonnontilaan sekä kalojen vaellusesteiden poistamista.

JAA ARTIKKELI: