Retkeilijöitä pitkospuilla
Kansainvälinen arviointiryhmä vierailee kesäkuussa muun muassa Torronsuon kansallispuistossa.

Kansainväliset asiantuntijat arvioivat maamme suojelualueiden hoitoa

Julkaistu 11.4.2023

KANSAINVÄLISET ASIANTUNTIJAT arvioivat maamme kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden hoidon laatua. Luonnonsuojelualueiden kansainvälinen arviointi antaa Metsähallitukselle suuntaviivat luonnonsuojelutyön vaikuttavuuden tehostamiseen.

Suojelualueiden arvioinnissa tarkastellaan muun muassa seuraavia teemoja: Miten tehokkaasti ja hyvin luonnonsuojelutyötä tehdään? Miten luonnon monimuotoisuutta turvataan? Miten retkeilijän asiakaskokemus muodostuu, ja miten kumppanit ja yhteisöt osallistuvat päätöksentekoon?

– Luonnonsuojelutyössä korostuu kansainvälisen yhteistyön ja hyvien käytänteiden jakamisen merkitys. Onnistuneen suojelualueiden hoidon edellytyksenä on paikallinen ja alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Molempia näitä arvioidaan työn aikana, kertoo virkistyskäytön asiantuntija Matti Tapaninen Metsähallituksesta.

Tapaninen koordinoi suojelualueilla tehtävää arviointia. Vuoden 2023 aikana tehtävässä arvioinnissa käytetään Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Protected Areas Management Effectiveness Evaluation -menetelmää, jossa suojelualueiden hoidon laatu käydään kokonaisvaltaisesti läpi. Arviointiryhmässä on mukana edustajia Isosta- Britanniasta, Tsekistä, Yhdysvalloista ja Suomesta.

– Metsähallitus on omassa strategiassaan asettanut tavoitteekseen, että se on suojelualueiden hoidossa maailmankärkeä myös tulevaisuudessa. Arviointi auttaa meitä vertaamaan osaamistamme kansainväliseen kehykseen ja kehittämään toimintaamme. Odotamme innokkaana arvion tuloksia, sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Suojelualueiden hoidon tehokkuuden arviointi on laaja kokonaisuus, jossa tuotetaan taustamateriaalia, tehdään arviointeja maastossa ja tuotetaan arviointiraportti. Raportti valmistuu vuoden 2023 lopussa. Kesäkuussa arviointiryhmä kiertää Suomessa ja tekee tarkempia arviointeja viidellä alueella: Kaldoaivin erämaa-alueella sekä Oulangan, Torronsuon, Nuuksion ja Tammisaaren saariston kansallispuistoissa.

Kuva Elina Nystedt

JAA ARTIKKELI: