Tuulivoimala taivasta vasten
Kuva Vastavalo

Korsnäsin kunta hyväksyi merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen

Julkaistu 16.12.2020

SUOMI pyrkii fossiilittomaksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Metsähallituksella on tärkeä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä sen hallinnoimille valtion alueille on mahdollista rakentaa merkittävä määrä tuulivoimaloita. Niiden tuottama energia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta.

Korsnäsin kunnanhallitus hyväksyi marraskuun lopulla Metsähallituksen jättämän merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen.

– Korsnäsin hanke on ensimmäinen oma merituulivoimapuistohankkeemme. Merituulivoimatuotantoa on Suomessa toistaiseksi vähän, ja haluamme olla mahdollistamassa sen kehittymistä sekä luomassa siitä kestävää ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung kertoo.

Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssarin mukaan kunnassa suhtaudutaan kaavoitusaloitteeseen positiivisin mielin.

– Päätimme hiljattain kunnallisveroprosentista. Sen korottamiseen olisi paineita mutta ei käytännön mahdollisuuksia. Merituulivoimapuistohankkeen toteutuminen olisi uusi mahdollisuus Korsnäsin kunnalle, Båssar sanoo.

Merituulivoiman aluetalousvaikutukset ovat merkittävät. Merituulivoimapuisto toisi toteutuessaan työpaikkoja ja aliurakointimahdollisuuksia sekä sitä kautta lisää verotuloja Korsnäsin kunnalle ja positiivista vaikutusta koko Vaasan seudun talouteen. Seuraavaksi alkavat mittavat selvitystyöt. Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelu ja lopullinen lukumäärä sekä sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

– Haluamme toimia hankkeessa mahdollisimman avoimesti ja kuunnella paikallisten näkemyksiä, Metsähallituksen tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja Pertti Tapio kertoo.

– Paikallisia kiinnostavat varmasti voimajohdon reitti sekä se, miten tuulivoimalat näkyvät rannikolle ja aiheuttavatko ne välkettä. Tulemme selvittämään näitä ja monia muita asioita sekä mallintamaan niitä mahdollisimman hyvin. Merialue tulee säilymään valtion omistuksessa ja puiston alueella saa liikkua ja kalastaa entiseen tapaan, Tapio sanoo.

JAA ARTIKKELI: