Matkailuyrittäjät toivovat lisää yhteistyötä ja näkyvyyttä

Julkaistu 25.4.2022

METSÄHALLITUKSEN kumppaneina toimivat luontomatkailuyrittäjät toivovat Metsähallitukselta tiiviimpää yhteistyötä matkailupalvelujen kehittämisessä, mahdollisuutta vaikuttaa erilaisiin kehityssuunnitelmiin sekä parempaa näkyvyyttä Metsähallituksen viestintäkanavissa. Lisäksi he kaipaavat matkailijoille helposti jaettavaa viestintämateriaalia, kuten paperikarttoja.

Yrittäjien näkemyksiä selvitettiin viime syksynä Metsähallituksen Luontomatkailun kehittäjäyhteisö -projektissa, johon osallistui 177 alan yrittäjää online-yhteisöalustan kautta. Osallistavassa projektissa yrittäjiltä kerättiin kokemuksia ja toiveita yhteistyöstä sekä konkreettisia ideoita palvelujen kehittämiseksi.

Erikoissuunnittelija Leena Yli-Piipari Metsähallituksen Luontopalveluista toteaa, että yrittäjien näkemykset tulivat kirkkaasti esille. Paljon toiveita kohdistuu etenkin kumppaneiden palveluiden ja tuotteiden näkyvyyteen Metsähallituksen digitaalisissa kanavissa.

– Seuraava steppi onkin viestintäkanaviemme kehittäminen ja digitaalisen kyvykkyyden parantaminen. Yritysten nykyistä parempi näkyvyys Metsähallituksen kanavissa olisi kumppaneille tärkeä etu, hän hahmottelee.

Myös loppuasiakkaita eli retkeilijöitä palvelevalle ja ohjaavalle viestintämateriaalille on tarvetta. Metsähallitukselta odotetaan esimerkiksi kestävään matkailuun liittyvän viestinnän tehostamista, kuten vastuullista luontomatkailua tukevia Retkietiketti-aineistoja.

Luontomatkailuyrittäjät toivovat myös, että retkeilyalueiden fyysistä palveluinfraa, kuten tulipaikkoja, laavuja ja kokoontumistiloja, saataisiin enemmän yrittäjien käyttöön. Toiveena on niin ikään sopimuksentekoprosessin sujuvoittaminen Metsähallituksen vastuualueiden kesken.

– Yrityksen kannalta on hämmentävää joutua asioimaan yhden ja saman tuotteen vuoksi usean Metsähallituksen eri yksikön kanssa, Yli-Piipari tarkentaa.

Projektin tulokset tiivistetään kehityskohteiksi, joiden pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpide-ehdotukset.

TEKSTI MINNA NURRO

JAA ARTIKKELI: