Sadevesilammikko kallioisella luodolla
Suunnittelualue kattaa Metsähallituksen hallinnassa olevat merialueet Virolahdelta Perämerelle.

Merialueille oma luonnonvarasuunnitelma

Julkaistu 11.4.2023

Metsähallitus on tänä vuonna laatimassa ensimmäistä kertaa pelkästään merialueita koskevaa luonnonvarasuunnitelmaa. Suunnittelualue kattaa Metsähallituksen hallinnassa olevat merialueet Virolahdelta Perämerelle.

Metsähallituksen tavoitteena on käyttää merialuetta kestävästi sekä edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja edesauttaa meren hyvän tilan saavuttamista. Kiinnostus merialueita kohtaan on viime aikoina kasvanut, minkä johdosta erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen on entistäkin tärkeämpää.

Merialueen suunnittelussa on mukana yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna laaja joukko sidosryhmiä. – Yhteistyöryhmän työpajojen lisäksi olemme järjestäneet muutamia alue- ja teemakohtaisia työpajoja. Kansalaisten ja yritysten osallistamiseen on käytetty Howspace- alustaa, kertoo projektipäällikkö Marja Hokkanen.

Keskeisiä teemoja
merialueilla ovat meriluonnon
monimuotoisuus,
tuulivoima ja kalatalous.

Metsähallituksen kannalta keskeisiä toimintoja merellä ovat meriluonnon monimuotoisuus, tuulivoima ja kalatalous. Näiden ohella työpajoissa on keskusteltu myös virkistyskäytöstä ja merenkulusta.

– Yhteistyöryhmän jäsenet ovat pitäneet kaikkia kolmea teemaa tärkeinä, ja he nostivat esiin erilaisten toimintojen kokonaiskoordinaation tarpeen merellä, Hokkanen kertoo.

Yhteistyöryhmän viimeinen työpaja on huhtikuun puolivälissä. Sen jälkeen projektiryhmä viimeistelee toiminnan linjaukset, jotka käännetään myös ruotsiksi. Suunnitelma lähetetään lausunnolle kesäkuun aikana, ja se valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MARKUS SIRKKA

JAA ARTIKKELI: