Metsähallitus tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa avolaitosvangeille

Julkaistu 11.4.2023

METSÄHALLITUS tarjoaa yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) kanssa kuntouttavaa työtoimintaa avolaitosvangeille kansallispuistojen ja luonnonsuojelukohteiden hoitajina. Yhteistyö vahvistuu entisestään, kun Metsähallitus ja Rise ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen.

Rikosseuraamuslaitos korostaa, että monipuoliset työkohteet kansallispuistoissa ja niihin liittyvissä tuotantotöissä lisäävät vankien kokemuksia onnistumisista ja osallisuudesta rikoksettomaan toimintaan. – Vaikuttavuustyömme kannalta yhteistyö Metsähallituksen kanssa on olennainen osa vangeille tarjottavan työtoiminnan järjestämistä. Erityisesti avolaitostyössä yhteistyö on mahdollistanut vankiloille mielekkään ja monipuolisen työtoiminnan tarjoamisen, erityisasiantuntija Markku Kuikka Rikosseuraamuslaitoksesta toteaa.

– Yhteistyö on meille hyvin tärkeää, sillä emme selviytyisi kaikkien kansallispuistojen hoito- ja kunnostustöistä ilman vankityön tuomaa apua. Samalla olemme hyvin sitoutuneet yhteistyön kehittämiseen ja yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, jossa lisätään vankien valmiuksia sijoittua yhteiskuntaan, sanoo luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Vuonna 2023 yhteistyössä on mukana yhdeksän vankilaa. Apua luontokohteiden hoitoon saadaan sadan työvuoden verran. Töitä tehdään Metsähallituksen työnjohtajan johdolla retkeilypalveluiden ja luonnonhoidon parissa.

– Työpäivään voi kuulua esimerkiksi pitkospuiden korjaamista tai uuden taukopaikan rakentamista sekä polttopuu- ja jätehuoltoa. Luonnonhoidon puolella työtehtävät ovat esimerkiksi vieraslajien poistoa tai puuston harvennusta perinnebiotoopeilta, kertoo kenttäpäällikkö Anssi Riihiaho Metsähallituksesta.

Metsähallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen välinen avolaitosyhteistyö alkoi nykymuodossaan 2000-luvun alussa. Metsähallitus vastaa teetettävän työn suunnittelusta sekä työnjohdosta, työtehtäviin opastamisesta ja näyttöihin osallistumisesta.

JAA ARTIKKELI: