Metsähallitus uudistaa strategiansa

Julkaistu 9.9.2020

METSÄHALLITUKSEN strategian uudistaminen käynnistyi alkuvuodesta. Strategiatyö pohjautuu vahvasti Metsähallituksen arvoihin, uudistettuun brändiin ja vastuullisuuteen, joka on kaiken toiminnan perustana. Metsähallitus saa kevään aikana uudet omistajapoliittiset linjaukset, jotka otetaan myös huomioon strategian uudistamisessa.

Edellinen strategiakausi kattoi vuodet 2016–2020. Tänä aikana moni asia on muuttunut. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat nousseet megatrendeiksi, jotka vaikuttavat sekä kansainväliseen päätöksentekoon että yksittäisten ihmisten valintoihin.

– Haluamme strategiatyön avulla kehittää toimintaamme vastaamaan entistä vahvemmin näihin globaaleihin teemoihin, pääjohtaja Juha S. Niemelä painottaa.

Strategiatyössä hyödynnetään myös Metsähallituksen kirkastettua brändiä, jota on valmisteltu viime vuodesta lähtien.

– Brändityössä on mietitty Metsähallituksen olemassaolon tarkoitusta. Päädyimme lopulta kiteytykseen, jossa työmme tarkoitukseksi määritellään ”luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien”, viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi kertoo.

Kiteytys kuvaa Metsähallituksen toiminnan ydintä, jossa kaikki lähtee luonnosta ja sen arvostamisesta mutta jossa on mukana myös vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Yhteisellä varallisuudella tarkoitetaan kaikkia aineettomia ja aineellisia hyötyjä, joita valtion maat ja vedet tarjoavat.

Kirkastettu brändi ja syksyllä valmistuva strategia tulevat viitoittamaan Metsähallituksen toimintaa tulevina vuosina.

– Strategia laaditaan seuraavalle nelivuotiskaudelle, mutta sen taustalla oleva tarkoitus ja siihen olennaisesti kytkeytyvä ylisukupolvisuus velvoittavat meitä miettimään kaikkia ratkaisujamme myös pidemmällä tähtäimellä, Niemelä painottaa.

JAA ARTIKKELI: