Metsänkäsittelyn demoalueita perustetaan Rovaniemelle

Julkaistu 14.12.2020

Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu ryhtyvät selvittämään tasa- ja eri-ikäisrakenteisen eli peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsän uudistumiseen.

ROVANIEMELLÄ Metsähallituksen hallinnoimille alueille perustetaan seitsemän demonstraatioaluetta, joissa esitellään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä maastossa.

Demometsä-hankkeen tavoitteena on lisätä käytännön metsäammattilaisten, metsäopetuksen ja suuren yleisön tietämystä eri metsänkäsittelymenetelmistä. Tutkimusosiossa selvitetään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsän uudistumiseen sekä ylipäänsä ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta.

Vuonna 2014 voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen, jossa hyödynnetään nykyistä enemmän metsien luontaista rakennetta ja dynamiikkaa. Metsähallitus käyttää Lapissa peitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä yli kolmasosassa uudistuskypsien metsien hakkuita. Peitteisen metsän kasvatusta suositaan erityisesti alueilla, joissa perinteiset uudistushakkuut, kuten siemenpuu- tai avohakkuut, eivät ole muiden metsänkäyttömuotojen kannalta toivottuja.

Erityisesti Lapissa on tarve saada lisätietoa peitteisestä metsänhoidosta, sillä monet elinkeinot, kuten matkailu ja poronhoito, toimivat metsätalouden kanssa samoilla alueilla. Metsätalouden toimijat haluavat etsiä uusia keinoja, joilla elinkeinojen yhteensovittamista voidaan parantaa ja hakkuiden maisemavaikutuksia vähentää.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), ja se on käynnissä vuoden 2022 loppuun.

JAA ARTIKKELI: