Suomen ensimmäiset offshore-tuulivoimapuistot etenevät

Julkaistu 14.10.2022

VALTIONEUVOSTO antoi kesällä hyväksyntänsä sille, että Metsähallitus voi vuokrata hallinnoimiaan yleisiä vesialueita Suomen ensimmäisille avomerialueen tuulivoimapuistoille. Tuulivoimahankkeita suunnitellaan Korsnäsin edustalle ja Porin Tahkoluotoon.

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee merituulivoimapuiston laajennusta Porin Tahkoluotoon. Korsnäsin edustalle suunnitellussa hankkeessa Metsähallitus toimii hankekehittäjänä ja hakee parhaillaan kumppania voimaloiden rakentamiseen ja tuotantoon. Valittava kumppani vastaa hankkeen teknisestä suunnittelusta hankekehitysaikana.

Molemmat hankkeet sijaitsevat Suomen aluevesillä, jolloin paikalliset kunnat – Korsnäs ja Pori – saavat hankkeiden toteutuessa niistä kiinteistöverot.

– Kiinnostus merituulivoimaa kohtaan kasvaa, koska merituulivoimalat mahdollistavat merkittävästi suuremmat päästöttömän energian tuotantomäärät kuin maatuulivoima. Nyt vuokrausluvan saaneet avomeren tuulivoimahankkeet vievät maatamme aimo askeleen kohti asetettuja ilmastotavoitteita, Metsähallituksen kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo.

JAA ARTIKKELI: