Miehiä metsässä harvestin äärellä

Tekoäly auttaa puutavaralajiennusteen laadinnassa

Julkaistu 14.10.2022

METSÄHALLITUKSEN suunnittelijat ovat reilun vuoden ajan voineet hyödyntää leimikon suunnittelussa tekoälyn tuottamia puutavaralajiennusteita. Ennusteet auttavat hakkuusta kertyvän puutavaralajijakauman arvioinnissa.

Hakkuukertymän arviointi on tärkeä osa leimikon suunnittelua, sillä luotettavat kertymäarviot parantavat myös puun korjuun ja toimitusten suunnittelua ja toteutusta. Tekoälyn tuottama puutavaralajiennuste vähentää metsässä tehtäviä mittauksia, joten suunnittelijalle jää enemmän aikaa muiden tärkeiden osa-alueiden, kuten ympäristö- ja monimuotoisuusasioiden, huomioimiseen.

Tällä hetkellä tekoälyn tuottamaa ennustetta hyödynnetään uudistus- ja harvennushakkuissa sekä yläharvennuksissa. Kertymäennuste siemenpuuhakkuulle on kehitystyön alla parasta aikaa.

Tekoälypohjaisessa puutavaralajiennusteessa on käytetty Collective Crunchin kehittämää tekoälyalgoritmia. Ennusteen laatimisessa on käytetty lähtöaineistona muun muassa kaukokartoitettua metsävaratietoa useista eri tietolähteistä. Tekoälyn tuottaman ennusteen keskeisimpänä opetusaineistona käytetään hakkuukoneista saatua HPR-dataa, jossa on tiedot jokaisesta koneen katkomasta puusta ja sen sijainnista.

– Jatkamme kehitystyötä yhdessä CollectiveCrunchin kanssa. Ennuste tarkentuu sitä mukaan, kun saamme monitoimikoneista lisää runkokohtaista tietoa erilaisilla hakkuutavoilla käsitellyistä metsistä, Metsähallitus Metsätalous Oy:n kehittämisasiantuntija Kari Louhisalmi kertoo.

JAA ARTIKKELI: