Tekoälyn tuottamaa puutavaralajiennustetta testataan käytännössä

Julkaistu 25.3.2021

METSÄHALLITUS kehittää yhdessä CollectiveCrunchin kanssa tekoälyn hyödyntämistä metsäsuunnittelun tukena. Tekoälyn avulla on voitu tuottaa tietoa puutavaralajikertymistä hakkuiden suunnitteluun ja taimikonhoidon tarpeesta metsänhoitotöiden suunnitteluun.

Tänä keväänä on aloitettu puutavaralajiennusteen testaus käytännön suunnittelutyössä.

– Tekoälyn tuottamaa puutavaralajiennustetta on verrattu monitoimikoneista kerättyyn tietoon toteutuneesta puutavaralajikertymästä. Nyt ennuste on sillä tasolla, että olemme päässeet testaamaan sitä käytännössä, kertoo Metsähallituksen projektipäällikkö Kari Louhisalmi.

Puutavaralajiennustetta testataan kymmenellä alueella eri puolilla maata. Tarkoituksena on varmistaa, että ennusteet toimivat luotettavasti erilaisissa olosuhteissa ja koko maan alueella. Testikäytöstä saatu palaute välitetään CollectiveCrunchille, joka tekee tarvittavat korjaukset ennen kuin puutavaralajiennuste otetaan laajemmin kaikkien suunnittelijoiden käyttöön.

Tämän kevään aikana tekoälyn avulla kehitetään myös taimikonhoidon tarpeen tulkintaa. Tavoitteena on päästä hyödyntämään tekoälyn tuottamaa taimikonhoidon tarpeen ennustetta jo tulevana kesänä.

– Alkuvuoden aikana taimikonhoidon tarpeen tulkinnan määrittelyä on tarkennettu, ja saamme uuden ennusteen lähiaikoina. Analysoimme sitä ja annamme siitä palautetta nopeasti, sillä tavoitteena on saada kesään mennessä käyttöön tekoälyn tuottama taimikonhoidon tarpeen ennuste, jota voidaan hyödyntää tulevan kesän taimikon tarkastuksissa, Louhisalmi kertoo.

JAA ARTIKKELI: