Toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia arvioidaan

Julkaistu 13.10.2022

KOKO METSÄHALLITUKSEN toiminnan kattavassa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa tunnistetaan Metsähallitukseen liittyviä ihmisoikeusvaikutuksia oman toiminnan ja henkilöstön sekä sidosryhmien ja toimitusketjujen näkökulmista. Arviointi on osa Metsähallituksen strategia- ja vastuullisuustyötä.

Sosiaalinen vastuu on noussut nopeasti yhdeksi keskeiseksi vastuullisuuden osa-alueeksi ympäristön ja hyvän hallintotavan rinnalle. Metsähallitus on sitoutunut YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen ja noudattaa YK:n yrityksiä sekä ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita (UNGP). Kansainvälisillä sitoumuksilla edistetään vastuullisuutta globaalilla tasolla. Tavoitteena on luonnon rajoja kunnioittava, yhdenvertainen ja oikeudenmukainen maailma.

– Ihmisoikeusvastuuseen liittyvää tarkastelua on Metsähallituksessa aiemmin tehty henkilöstön, alkuperäiskansojen, riskienhallinnan ja hankinnan osalta. Vaikutusten arvioinnilla luomme pohjan systemaattiselle ihmisoikeustyölle Metsähallituksessa ja täytämme myös Euroopan unionista tulevan ihmisoikeuksiin liittyvän huolellisuusvelvoitteen vaatimukset, Metsähallituksen vastuullisuusasiantuntija Hanna Kelola-Mäkeläinen kertoo.

Viitekehyksenä arvioinnissa käytetään YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita ja OECD:n due diligence -ohjeistusta. Tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja priorisoida Metsähallituksen toiminnan olemassa olevia tai mahdollisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin, kuten esimerkiksi henkilöstön turvallisuuteen ja diversiteettiin, ihmiskauppaan, sananvapauteen tai alkuperäiskansojen oikeuksiin. Tunnistettuja vaikutuksia tarkastellaan vaikutussuhteen, mittasuhteiden, laajuuden, todennäköisyyden ja korjattavuuden näkökulmista. Vaikutukset voivat olla joko negatiivisia tai positiivisia.

– Tulosten avulla voimme määritellä ihmisoikeustyön painopistealueita, tavoitteita ja mittareita sekä kytkeä ihmisoikeudet yhä vahvemmin osaksi vastuullisuuden ja vaatimustenmukaisuuden viitekehystä, kertoo Kelola- Mäkeläinen.

Tietoa arviointia varten on kerätty Metsähallituksen henkilöstöltä ja sidosryhmiltä osallistamalla heitä työpajoissa, haastatteluilla ja kyselyllä. Kumppanina arvioinnissa toimii Deloitte. Metsähallituksen ihmisoikeusvaikutusten arviointi valmistuu syksyn aikana.

JAA ARTIKKELI: