Uhanalaiset lajit otetaan huomioon monikäyttömetsien käsittelyssä

Julkaistu 8.11.2021
Tuomas Kallio maastotöissä
– Hanke auttaa kehittämään uhanalaisten lajien huomioimista monikäyttömetsissä, Tuomas Kallio kertoo. Kuva Keijo Kallunki.

METSÄHALLITUKSESSA käynnistyi alkukesästä hanke, jonka tavoitteena on kehittää uhanalaisten lajien esiintymien huomioimista valtion monikäyttömetsien suunnittelussa ja käytössä. Lajiston ja metsänkäsittelyn yhteensovittamista tarkastellaan esimerkkikohteissa.

Lajidemo-hankkeessa kohteille laaditaan suunnitelmat, joissa esitetään kunkin kohteen lajiston huomiointiin parhaiten soveltuvat metsän- ja luonnonhoidon keinot. Esimerkkikohteet sijoittuvat eri puolille Suomea.

– Kesän aikana on tehty maastotöitä. Olemme kartoittaneet kohteiden lajiston ja keränneet suunnittelussa tarvittavat tiedot muun muassa puuston iästä, lahopuun määrästä ja kohteiden aiemmasta metsänkäsittelystä, lajistoasiantuntija Tuomas Kallio kertoo. Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen on osa talousmetsien kestävää käyttöä. Valtion monikäyttömetsissä tiedossa olevat lajiesiintymät otetaan huomioon Metsähallituksessa käytössä olevien ympäristöohjeiden mukaisesti.

– Metsien käytössä huomioitavia lajeja esiintyy monenlaisissa metsissä, vanhoissa ja nuoremmissa. Suojelun lisäksi lajien säilymistä voidaan tukea metsien luonnonhoidon ja erilaisten hakkuutapojen avulla. On tärkeää, että päätöksenteko ja toiminta lajikohteilla perustuvat aina huolelliseen suunnitteluun, metsienkäsittely- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

– Lajidemo-hankkeen tulosten pohjalta voimme edelleen kehittää toimintatapojamme, ohjeitamme ja tietojärjestelmiämme lajistonäkökulmasta, Metsätalous Oy:n lajistoasiantuntija Kallio visioi.

Metsähallitus Metsätalous Oy on lisännyt muutenkin panostuksia talouskäytössä olevien metsien lajiston selvittämiseen. Kuluvana vuonna lajistokartoituksia tehdään kolmen asiantuntijan voimin.

JAA ARTIKKELI: