Valkoselkätikka
Kuva Ilkka Markkanen

Valkoselkätikalla ennätyksellinen pesimävuosi

Julkaistu 14.12.2020

UHANALAINEN valkoselkätikkakanta on edelleen hyvässä kasvussa. Metsähallituksen ja BirdLife Suomen seurannassa löytyi ennätyksellisesti yli 300 reviiriä ja niiltä varmistui yli 160 pesintää.

– Viime talvi oli poikkeuksellisen lauha ja lumeton, mikä helpotti suuresti valkoselkätikkojen ja erityisesti nuorten, vasta pesintäänsä aloittelevien tikkojen selviytymistä ankarimman vuodenajan yli, valkoselkätikkaseurantaa koordinoinut Timo Laine kertoo.

Nuorten lintujen osuus populaatiossa on kasvanut myös vuosien 2015 ja 2019 massavaellusten seurauksena. Valkoselkätikan pesivä kanta painottuu edelleen maan itä- ja kaakkoisosiin, mutta se on vahvistumassa vähitellen myös muualla sisämaassa sekä lounaisella ja läntisellä rannikolla.

Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa valkoselkätikka määriteltiin vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Kannankasvu antaa toiveita lajin nostamiseksi astetta parempaan eli silmällä pidettävien (NT) lajien luokkaan.

JAA ARTIKKELI: