Yrittäjille 0,5 miljoonaa euroa laatupalkkioita

Julkaistu 25.4.2022

METSÄHALLITUS on jo usean vuoden ajan kannustanut sopimusyrittäjiään hyvään työnjälkeen maksamalla laatupalkkioita. Laatupalkkioita on maksettu yrittäjille ja urakoitsijoille, jotka toimivat puunkorjuussa ja kaivinkoneella tehtävässä maanmuokkauksessa. Viime vuoden hyvien työsuoritusten palkkiosumma nousee 530 000 euroon.

Metsähallituksella ei ole omia työkoneita. Kaikki puunkorjuu- ja kuljetuspalvelut sekä kaivinkonetyöt hankitaan palveluina alan yrittäjiltä julkisten hankintakilpailujen kautta. Laatupalkkion avulla halutaan kannustaa yrittäjiä parhaimpaan mahdolliseen työn laatuun. Rahallisen palkkion suuruus vaihtelee 2–4 prosentin välillä yrittäjän vuoden 2021 urakkamaksuista.

Vastuulliset hankinnat ovat osa Metsähallituksen strategista vastuullisuusohjelmaa. Luotettavat sopimuskumppanit ovat toiminnan kannalta merkityksellinen yhteistyötaho, minkä vuoksi Metsähallituksen Metsätalous Oy on jo neljän vuoden ajan kannustanut yrittäjiä satsaamaan työn laatuun.

JAA ARTIKKELI: