Katri Lehtola opastaa nuoria istuttajia
Metsähallitus palkkaa joka kesä satoja nuoria metsänviljelytöihin. Jotkut heistä kiinnostuvat kouluttautumaan metsäalalle.

Metsäalalle tarvitaan osaavaa työvoimaa

Julkaistu 25.3.2021

Metsäbiotalous tuo Lapissa työtä ja toimeentuloa tuhansille ihmisille, mutta saadaanko alalle riittävästi osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa? Entä kuinka saada nuoria hakeutumaan metsäalan koulutukseen? Näihin kysymyksiin haetaan ratkaisuja MetsäRekry-hankkeessa.

Suomen metsäkeskuksen vetämä MetsäRekry-hanke käynnistyi Lapissa maaliskuun alussa. Muina hankekumppaneina ovat Suomen 4H-liitto, Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke ja Lapin koulutuskeskus REDU. Kaksi vuotta kestävän yhteishankkeen tavoitteena on saattaa yhteen työvoimaa tarvitsevat metsäalan yritykset sekä työtä vailla olevat nuoret, maahanmuuttajat ja muut metsäalan työpaikoista kiinnostuneet.

– Lapissa on runsaasti metsävarantoa, ja uudet investoinnit lisäävät työvoiman tarvetta niin metsäteollisuusyrityksissä kuin myös metsänhoidossa ja puunkorjuussa. Pullonkaulaksi onkin muodostumassa osaavan työvoiman saatavuus, kertoo Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeessä innoittajana työskentelevä Laura Halvari.

Toivottavasti saisimme
mukaan myös maahanmuuttajanaisia
ja syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria.

Hanke on jaettu neljään työpakettiin. Suomen metsäkeskus selvittää metsäalan yritysten rekrytointitarpeita ja työvoiman saatavuutta sekä miettii keinoja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi. 4H-liitto pyrkii muun muassa madaltamaan nuorten kynnystä työllistää itsensä metsäalan yritystoiminnalla. Lapin koulutuskeskus REDU puolestaan selvittää, mikä saa hakeutumaan metsäalan koulutukseen ja mikä toisaalta on syynä koulutuksen keskeyttämiseen tai alan vaihtamiseen. Metsähallituksen vastuulla on metsäalan mahdollisuuksia esittelevän ja alan houkuttelevuutta lisäävän viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.

– Monella nuorella on aika suppea ja vanhahtava kuva metsäalan työpaikoista. Haluamme kertoa, miten monipuolisia työmahdollisuuksia metsäbiotaloudessa on ja minkälaista huipputeknologiaa siellä nykyään hyödynnetään, Halvari kertoo.

Monikanavaista viestintää

Suunnitteilla on muun muassa monikanavainen viestintäkampanja, infotilaisuudet varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaville sekä metsäreportteritoiminnan käynnistäminen.

– Metsäreportteriksi haetaan metsäalan töistä kiinnostuneita nuoria. He voisivat tehdä esimerkiksi kahden viikon harjoittelujakson jossain metsäalan työpaikassa ja raportoida siitä sitten somessa, Halvari kertoo. MetsäRekry-hankkeella halutaan tavoittaa nuorten lisäksi maahanmuuttajia ja muita tällä hetkellä työmarkkinoiden ulkopuolella olevia.

– Metsähallituksen vastuullisuusohjelman mukaisesti haluamme edistää kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua ja saada työtä. Olisi hienoa, jos saisimme innostettua mukaan myös maahanmuuttajanaisia ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Lapin TE-toimiston sekä työttömien ja maahanmuuttajien yhdistysten kanssa. Verkostoon toivotaan mukaan myös muita hankkeesta kiinnostuneita.

MetsäRekry-hanke käynnistyi 1.3.2021, ja se päättyy 30.6.2023. Hankkeen rahoitus tulee pääosin Suomen rakennerahasto- ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 kautta.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA KATRI LEHTOLA

JAA ARTIKKELI: