Tukkirekan lastausta

Puuta kuljetetaan nyt biokaasuautolla

Julkaistu 14.10.2022

Metsähallitus aloitti kesäkuun alussa jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista tuotetun biokaasun käytön puutavarakuljetuksissaan. Uudella polttoaineella elinkaaren kasvihuonepäästöjä syntyy vain murto-osa fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Puutavarakuljetuksissa käytettävä biokaasu tuotetaan kotimaisesta jätteestä, kuten lannasta ja biojätteestä, sekä teollisuuden sivuvirroista. Biokaasu on 98-prosenttisesti metaania.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäisen mukaan biokaasuautoon siirtyminen on askel kohti vastuullisempaa toimintaa.

– Lupauksenamme on kehittää ratkaisuja, joilla siirrymme fossiilitaloudesta biotalouteen ja vaadimme yhä vähäpäästöisempää teknologiaa. Biokaasuauto on osa tätä palettia, jolla haemme ratkaisuja, Kääriäinen kertoo.

Myös yrittäjä haluaa uudistua

Oulun seudulla liikkuva biokaasuauto aloitti liikennöinnin kesäkuun alussa. Kyseessä on ensimmäinen nesteytetyllä biokaasulla (LBG) toimiva täysperävaunullinen puutavara- autoyhdistelmä Euroopassa.

Liikennöinnistä vastaa Kuljetusliike Eskola. Biokaasuauton avulla yritys haluaa vähentää päästöjään.

– Alun perusteella tämä on ollut positiivinen kokemus, ja auto on toiminut todella hyvin. Halusimme lähteä mukaan, sillä päästöjen vähentäminen koskee myös meidän alaamme. Pitää uudistua, ettei jää kehityksen jalkoihin, toteaa yrittäjä Pasi Eskola.

Biokaasulla suuri potentiaali

Gasumin biokaasulaskentojen mukaan biokaasun tuotantopotentiaalista on tällä hetkellä hyödynnetty Suomessa vain noin 4 prosenttia. Biokaasulaitoksissa tuotettavan biokaasun potentiaaliseksi määräksi on arvioitu noin 10 terawattituntia vuodessa – määrä riittäisi noin miljoonan kaasuauton tarpeisiin.

Suurin jarru uusiutuvien polttoaineiden käyttöönotolle on ollut hitaasti kasvava tankkausverkosto. Biokaasua on tällä hetkellä saatavilla vain yhdestä tankkauspisteestä Oulussa – hyvällä ajojärjestelyiden ja tienvarsivarastojen suunnittelulla tämä ei kuitenkaan aiheuta suurta ongelmaa puukuljetuksissa.

Päästöjä jopa 90 prosenttia vähemmän

Biokaasu on täysin uusiutuva raaka-aine. Sen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat arvioiden mukaan jopa 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisten polttoaineiden. Lisäksi se tuottaa merkittävästi vähemmän pienhiukkasia ja typen oksideja.

Metsähallituksen kehityspäällikkö Jouni Karjalainen uskoo, että ympäristöystävällinen biokaasu tulee olemaan myös kustannustehokas ratkaisu.

– Biokaasu on yksi markkinoiden ympäristöystävällisimmistä polttoaineista. Päästöjen lisäksi meitä kiinnostavat muun muassa tankkausinfrastruktuuri sekä biokaasun taloudellisuus ja soveltuvuus puukuljetuksiin, Karjalainen kertoo.

Metsähallituksen puukuljetuksissa käytettävälle Gasumin biokaasulle on myönnetty Avainlippu-merkki ja Joutsenmerkki. Biokaasun käyttöä kuljetuksissa tutkitaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Metsätehon kanssa.

TEKSTI LAURA KAMMONEN • KUVA ANTTI PYLVÄS, HAUKIMEDIA

Uittamista jatkettiin seitsemän vuoden tauon jälkeen

HEINÄKUUSSA 2022 uittaminen palautettiin Metsähallituksen keinovalikoimaan seitsemän vuoden tauon jälkeen. Vauhdittajana tälle oli Metsähallituksen ilmasto-ohjelma ja päästövähennystavoitteet – uittaminen on päästö- ja kustannustehokkuudeltaan erityisesti pitkien välimatkojen kuljetusmuoto. Uittamisessa puutavara tuodaan ensin pudotuspaikalle, jossa sidotut niput tiputetaan veteen. Niput yhdistetään toisiinsa lautaksi, jota hinaaja vetää pitkin vesistöjä kohti puiden käyttöpaikkaa.

Metsähallituksen puita uitettiin kesällä 2022 Iisalmen Peltosalmen ja Nurmeksen Kuokkastenkosken pudotuspaikoilta.

– Puut matkasivat hinaajan perässä reilun viikon ajan noin 400 kilometrin matkan vesistöjä pitkin Kymenlaakson suuntaan. Uitimme tänä kesänä useita kymmeniä tuhansia motteja puuta, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen.

Puumotteja uitossa

Kuva Jouni Karjalainen

Ilmastoystävälliset kuljetukset tutkimuksen alla

Puun korjuu ja kuljetus ovat Metsähallituksen isoimmat päästölähteiden aiheuttajat, minkä vuoksi logistiikan ja operaatioiden kehittäminen ovat keskeisiä hiilijalanjäljen pienentämisen keinoja.

Metsähallituksessa on seurattu puun korjuun ja kuljetuksen hiilijalanjälkeä vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2020 valmistuneen ilmasto-ohjelmansa mukaisesti Metsähallitus kehittää ja kokeilee erilaisia ilmastoystävällisiä kuljetusmuotoja.

– Tuoreimpina kehitystyön alla ovat olleet biokaasulla ja uusiutuvalla dieselillä kulkevat puutavara-autoyhdistelmät sekä isot puutavara-autot (HCT) ja pitkät junakuljetukset (LHT). Uitto monipuolistaa tätä ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen joukkoa, kertoo Kääriäinen.

Katso video: Metsähallitus käynnisti uiton uudelleen

 

JAA ARTIKKELI: