Lea Rankinen
- Haluamme olla ruoka- ja elintarvikealalla vastuullisuuden edelläkävijä, Lea Rankinen kertoo.

Tuotteiden alkuperä ja ilmastovaikutukset kiinnostavat kuluttajia

Julkaistu 17.9.2020

Pauligin vastuullisuusjohtaja Lea Rankisen mukaan kuluttajia kiinnostavat tuotteiden laadun ja hinnan ohella myös niiden alkuperä, terveellisyys ja ilmastovaikutukset. Nämä teemat ovat keskeisiä myös Pauligin uudessa vastuullisuusohjelmassa.

Paulig on kansainvälinen perheomisteinen yritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu kahvin ohella myös mausteita sekä texmextuotteita ja kasvipohjaisia ruokatuotteita. Vastuullisuus on kuulunut Pauligin perusperiaatteisiin koko sen pitkän historian ajan. Yritys haluaa tarjota uusia makuja ja kannustaa kuluttajia tekemään kestävämpiä valintoja. Uudessa vastuullisuusohjelmassa koko konsernille on asetettu entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

– Haluamme olla ruoka- ja elintarvikealalla vastuullisuuden edelläkävijä. Vastuullisuusohjelmamme perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ihmisoikeusperiaatteisiin. Ohjelmassa on kolme osa-aluetta: terveys ja hyvinvointi, ilmastotoimet ja kiertotalous sekä oikeudenmukainen ja osallistava toimintatapa, kertoo Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen.

Kuluttajat ovat nykyään valveutuneita ja kiinnostuneita tuotteiden alkuperästä, terveellisyydestä ja ilmastovaikutuksista. Tämä koskee niin kahvia ja muita elintarvikkeita kuin myös puusta valmistettuja tuotteita.

Raakoja kahvipapuja

Raaka-aine varmennetuista lähteistä

Rankisen mukaan kahvissa vastuullisuussertifiointi alkaa olla perusvaatimus. Se edellyttää myös systemaattista yhteistyötä alkuperämaissa. Kaikki Pauligin käyttämä kahvi hankitaan vastuulliseksi varmennetuista lähteistä. Paulig käyttää pääosin sertifioitua tai kumppanuushankkeiden kautta vastuulliseksi verifioitua kahvia. Uudessa vastuullisuusohjelmassa tavoite on laajennettu koskemaan myös muita raaka-aineita.

– Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä sata prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä.

Tavoite on kunnianhimoinen, sillä Paulig hankkii raaka-aineensa yli 80 eri maasta. Kahvia ja mausteita tuotetaan pääasiassa pienviljelmillä, ja niiden vastuullisessa hankinnassa on kyse ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksistä ja sosiaalisesta vastuusta.

– Raaka-aineiden hankinnasta vastaavat vierailevat ja oleskelevat pitkiä aikoja alkuperämaassa ja perehtyvät viljelijöiden arkeen ja toimitusketjuihin. Kumppanuushankkeissa järjestetään myös ympäristöasioihin ja tuottavuuteen liittyvää koulutusta, mikä edistää viljelijöiden toimeentuloa.

Kovat päästövähennystavoitteet

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen, ja se on yksi Pauligin vastuullisuusohjelman fokusalueista. Yhtiö pyrkii vähentämään kymmenessä vuodessa omien toimintojensa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia ja arvoketjun päästöjä 50 prosenttia.

– Tämä on kova tavoite, joka vaatii päästölaskennan kehittämistä ja yhteistyötä arvoketjuun kuuluvien kumppanien kanssa. Omassa toiminnassamme olemme jo hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi Vuosaaren paahtimo toimii uusiutuvalla energialla.

Kahvipapuja

Pauligin tuotteita myydään yli 70:een eri maahan. Asiakkaina ovat sekä kahvia ja muita elintarviketuotteita ostavat kuluttajat että myös ravintolat ja vähittäiskaupat.

– Haluamme edistää kuluttajien terveyttä ja hyvinvointia tuomalla markkinoille hyvinvointiin ja kestäviin ratkaisuihin liittyviä tuotteita. Hyvänä esimerkkinä on Nyhtökaura®, jolla vastataan ilmastoystävällisen ja terveyttä edistävän kasviperäisen proteiinin kysyntään.

Pitkäjänteistä toimintaa

Tuotekehittelyssä Paulig kuuntelee herkällä korvalla kuluttajien odotuksia, mutta vastuullisuudessa on kyse myös strategisesta ja pitkäjänteisestä toiminnasta.

– Jos haluaa olla vastuullisuuden edelläkävijä, tulee nähdä pidemmälle ja asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, joita kohti määrätietoisesti edetään.

Rankisella on pitkä kokemus vastuullisuuden johtamisesta. Ennen Pauligia hän on toiminut muun muassa S-ryhmän vastuullisuusjohtajana. Rankisen mukaan ajankohtaisia vastuullisuuteen liittyviä teemoja ovat ilmasto- ja ihmisoikeuskysymykset, terveys- ja hyvinvointi sekä yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus.

Cappuccino

Varsinkin ilmastokysymykset ovat monitahoisia. Pauligilla suurin ilmastovaikutus liittyy tuotteiden raaka-aineiden tuotantoon, mutta yritys hakee ilmastoystävällisiä ratkaisuja myös omassa tuotannossa ja logistiikassa.

– Vuosaaren paahtimon tuottamaa hukkalämpöä hyödynnetään Helsingin kaukolämpöverkossa. Pyrimme hyödyntämään pakkauksissa uusiutuvia materiaaleja, mutta elintarvikepakkauksissa tärkeintä on muistaa tuotteiden säilyvyys. Siten ehkäistään parhaiten myös ruokahävikkiä.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVAT PAULIGIN KUVAPANKKI

Vastuullisuus vaatii kokonaisuuden hahmottamista

LEA RANKINEN aloitti työnsä Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajana vuoden 2020 maaliskuussa. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa S-ryhmän vastuullisuusjohtajana. Rankinen on myös vastuullisuusverkosto FIBSin hallituksen ja Suomen ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen.

Vapaa-ajallaan hän tekee metsätöitä puolisonsa kanssa kesäpaikallaan. Rankisen mielestä suomalainen metsätalous on kestävää, mutta hän löytää siitä myös kehitettävää.

– Kokemukseni mukaan metsätalouttamme on aina kehitetty pitkäjänteisesti ja otettu huomioon myös tulevat sukupolvet. Globaalisti katsottuna Suomen metsätalous on hyvällä tasolla, mutta metsätaloudessa – kuten kaikkien toimijoiden vastuullisuustyössä – on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan kokonaisvaltaiseen vaikuttavuuteen. Metsätalouden rinnalla on siis tarkasteltava myös metsien hyvinvointi- ja virkistysarvoja sekä luonnon monimuotoisuutta.

Kahvin ja puun alkuperäseurannassa Rankinen näkee yhtäläisyyksiä.

– Molempien kohdalla alkuperä ja jäljitettävyys ovat tärkeitä asioita. On tunnistettava riskit, tiedostettava vaikutukset ilmastonmuutokseen ja mietittävä, miten niihin voidaan vaikuttaa.

 

JAA ARTIKKELI: