Avointa keskustelua ja vuoropuhelua

Julkaistu 21.6.2021
Pääjohtaja Juha S Niemelä
Kuva Mikael Ahlfors

Metsähallitus on heinäkuussa järjestettävän SuomiAreenan pääyhteistyökumppani. SuomiAreenan tämän vuoden teemoina ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja luonto. Samat teemat liittyvät kiinteästi myös meidän toimintaamme ja uuteen Kasvatamme huomista -strategiaamme, ja siksi yhteistyö SuomiAreenan kanssa tuntui tänä vuonna erityisen luontevalta.

Metsähallituksen tehtävä on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Tässä työssä avoin yhteiskunnallinen keskustelu eri näkökulmien yhteensovittamisesta on ratkaisevan tärkeää. Haluamme rakentaa luottamusta avoimella vuorovaikutuksella, ja myös sidosryhmämme odottavat meidän osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Järjestämme SuomiAreenassa neljä keskustelutilaisuutta, joiden aiheet liittyvät ajankohtaisiin teemoihin ja joissa on mukana mielenkiintoisia vieraita. Osaa heistä on haastateltu myös lehdessämme. Lisäksi vastaamme Porissa järjestettävän SuomiAreenan yllätyslavan ohjelmasta ja tuomme tapahtumaan maakunnallista näkyvyyttä Mitä kuuluu Suomi? -osiossa.

SuomiAreenassa keskustellaan muun muassa luonnonvaroista ja siitä, ketkä niiden käytöstä päättävät. Erityisesti metsien käytöstä käydään välillä kiivastakin keskustelua. Keskusteluissa painotetaan näkökulmasta riippuen metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, monimuotoisuuden turvaamista, virkistysmahdollisuuksia, teollisuuden puunhuoltoa tai globaaleja ja aluetaloudellisia vaikutuksia. Avoin ja moniääninen keskustelu lisää luottamusta ja auttaa löytämään ratkaisuja, joissa eri tavoitteet pystytään yhdistämään.

SuomiAreenassa keskustellaan myös puurakentamisesta ja sen merkityksestä vihreän talouden veturina. Haluamme osaltamme edistää puurakentamista hyödyntämällä puuta entistä enemmän omassa rakentamisessamme. Muut keskustelut liittyvät kiertotalouteen, luontokokemukseen sekä siihen, miten digitalisaatio vaikuttaa luontokokemukseen. Digitaalisten palvelujen ja yhteistyön muotojen kehittäminen sekä asiakaskokemuksen parantaminen ovat keskeisellä sijalla myös meidän uudessa strategiassamme.

Pohjustamme SuomiAreenan keskusteluja jo tässä lehdessä ja innostamme osallistumaan keskusteluihin myös some-kanavissamme. SuomiAreena järjestetään tänä vuonna hybridimallilla, ja keskusteluja voi seurata myös etänä. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja keskustelemaan!

Vantaalla 9.6.2021
Juha S. Niemelä
Pääjohtaja

JAA ARTIKKELI: