Korona vaikuttaa kaikkeen

Julkaistu 25.3.2020
Pääjohtaja Juha S. Niemelä
KUVA MIKAEL AHLFORS

Elämme koronaviruksen leviämisen johdosta hyvin poikkeuksellista aikaa. Koronan vaikutukset ulottuvat meidän kaikkien arkeen ja pakottavat myös organisaatiot mukauttamaan toimintaansa.

Myös me Metsähallituksessa seuraamme tilannetta tarkasti ja sopeutamme toimintaamme viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Toistaiseksi työt maastossa ovat jatkuneet, ja toimistoissa työskentelevät ovat siirtyneet etätöihin. Olemme myös sulkeneet luontokeskukset ja Tiedekeskus Pilkkeen sekä siirtäneet kaiken asiakasneuvonnan verkkoon ja puhelinpalveluksi. Nopeasti muuttuvien tilanteiden vuoksi myös Metsä.fi-lehti julkaistaan tällä kertaa poikkeuksellisesti vain verkkoversiona.

Koronatilanne on vakava, ja sen ratkaiseminen menee tällä hetkellä kaiken muun edelle. Samalla on kuitenkin varmistettava toiminnan jatkuminen sitten, että kun tilanne jossain vaiheessa alkaa tasaantua. Sen takia mekin jatkamme mahdollisuuksien mukaan normaalia toimintaamme ja suunnittelemme vahvasti myös tulevaa.

Aloitimme vuoden alusta strategiatyön, jonka tavoitteena on kehittää toimintaamme vastaamaan entistä vahvemmin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Strategiatyön aikana kartoitamme sidosryhmien odotuksia, kirkastamme vision ja vahvistamme vastuullisen toimintamme perustaa.

Valtion maihin ja vesiin kohdistuu monenlaisia odotuksia, ja niiden yhteensovittaminen on yksi Metsähallituksen ydintehtävistä. Pyrimme jatkamaan tiivistä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja löytämään ratkaisuja, jotka tuottavat yhteiskunnalle mahdollisimman suuren kokonaishyödyn.

Luonnon kanssa
toimiessamme emme voi
elää kvartaalitaloudessa.

Olemme myös miettineet oman toimintamme tarkoitusta osana Metsähallituksen brändityötä. Tässä työssä nousi vahvana esiin luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen sekä toimintamme ylisukupolvisuus. Luonnon kanssa toimittaessa ei eletä kvartaalitaloudessa. Joudumme arvioimaan toimintamme vaikutuksia pitkällä aikajänteellä niin, että myös tulevat sukupolvet pystyvät nauttimaan monimuotoisesta luonnosta ja sen tuottamista ekosysteemipalveluista.

Olen toiminut Metsähallituksen pääjohtajana nyt vajaan kolme kuukautta ja olen vaikuttunut siitä monipuolisesta osaamisesta, jota talosta löytyy. Poikkeuksellisina aikoina korostuu toiminnan vastuullisuus, ja se on myös Metsähallituksen toiminnan perustana. Tekemällä yhteistyötä ja toimimalla vastuullisesti selviämme myös tästä poikkeuksellisesta tilanteesta.


Vantaalla 25.3.2020
pääjohtaja Juha S. Niemelä

JAA ARTIKKELI: