Luonto takaisin!

Julkaistu 16.12.2020
Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen Helsingin Vuosaaressa 18.11.2020.
Kuva: Jari Kostet

Eri puolilla Suomea valtion omistamilla ja Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla kaivurit lapioivat umpeen suo-ojia, metsurit ja hakkuukoneet kaatavat puita niittyjen laidoilta sekä talkootyöläiset kärräävät soraa virtavesiin ja repivät irti kurtturuusua merenrannoilla. Mistä on kyse?

Kyse on monimuotoisuuden vaalimisesta. Maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa luonnon monimuotoisuus – ihmisenkin elinehto – on vakavasti köyhtynyt ja köyhtyy edelleen. Metsähallituksen perustehtävä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja kehittää luonnon monimuotoisuutta ja samalla tukea Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035.

Luonnontilan ennallistaminen ja luonnonhoito ovat keskeisiä toimenpiteitä, joilla Metsähallitus pyrkii parantamaan heikentyneiden elinympäristöjen tilaa ja siten lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Uudessa strategiassamme näille toimille on asetettu ennennäkemättömän kovat tavoitteet. Vuoteen 2023 mennessä on määrä kunnostaa heikentyneitä elinympäristöjä mittavasti: liiketoiminnan alueilla 4 760 hehtaaria ja luonnonsuojelualueilla peräti 17 000 hehtaaria.

Laajamittaisimmat elinympäristöjen kunnostustoimet tehdään ojitetuilla soilla. Suojelualueilla ojitettujen soiden ennallistaminen käynnistettiin pienimuotoisesti jo 1980-luvulla, mutta nyt töitä tehdään laajasti osana ympäristöministeriön HELMI-ohjelmaa sekä isoissa EU LIFE -hankkeissa. Epäonnistuneita ojitusalueita ennallistetaan myös liiketoiminnan alueilla. Lähellä sijaitsevien virtavesien kunnostus on usein osa ennallistamistoimien kokonaisuutta. Virtavesiä kunnostetaan poistamalla kalojen vaellusesteitä ja kunnostamalla kutusoraikkoja.

Pyrimme parantamaan
heikentyneiden
elinympäristöjen tilaa.

Kun soiden ja virtavesien kunnostukset kohdennetaan samoille valuma-alueille, kunnostustoimista saadaan suurin mahdollinen hyöty.

Metsähallituksen tekemät elinympäristöjen kunnostustoimet sisältävät edellä mainittujen lisäksi paljon muitakin toimia, kuten kuusten poistoa lehdoista, umpeen kasvavien perinneympäristöjen ja lintuvesien kunnostamista, vieraslajien poistoa sekä hallittua kulotusta ja ennallistamispolttoja palaneesta puusta riippuvaisten eliölajien auttamiseksi. Ehkä kaikkein eksoottisimpia kunnostustoimia ovat meriajokkaan palautusistutukset merenpohjille.

Monimuotoisuuden vaaliminen edellyttää yhteistyötä – siihen mekin Metsähallituksessa panostamme entistä enemmän.

Vantaalla 9.12.2020
Timo Tanninen
Luontopalvelujohtaja

JAA ARTIKKELI: