Metsistä ratkaisuja aikamme ongelmiin

Julkaistu 11.4.2023
Liina Aulin, viestintäjohtaja
Kuva Mikael Ahlfors

Vaalikeväänä keskustelu metsien ympärillä on käynyt vilkkaana, ja ilmastonmuutos ja hiilinielut ovat olleet esillä useimmissa vaalipaneeleissa. Kansainväliset sitoumukset ovat antaneet vauhtia luontokadosta käytävään keskusteluun ja lisänneet painetta myös metsien suojeluun. Uusiutuvaa raakaainetta tarvitaan teollisuudessa korvaamaan fossiilisia tuotteita, ja vihreän siirtymän vauhdittaminen edellyttää uusiutuvaa energiaa.

Toisaalta keskusteluissa pääosaa on näytellyt valtiontalouden tukala tilanne, sillä myös tuloja kaivattaisiin kipeästi. Tulevalla hallituksella on edessään isoja haasteita ja vaikeitakin ratkaisuja.

Metsähallituksen tehtävä valtion maa- ja vesialueiden hoitajana, käyttäjänä ja suojelijana linkittyy kaikkiin näihin teemoihin. Tavoitteenamme on kasvattaa hiilinielua valtion monikäyttömetsissä 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä, ja sillä uralla etenemme hyvin. Ennallistamisja luonnonhoitotöiden määrä on noussut ennätystasolle ja tulee jatkossakin kasvamaan. Uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksien edistämisessä olemme ottamassa isoja harppauksia merituulivoiman hankekehityksen myötä.

Julkisuudessa metsäkeskustelu käy kiivaana, ja äänenpainot ovat välillä jyrkkiäkin. Taustalla vaikuttaa kasvanut huoli planeettamme tulevaisuudesta. Osaltaan tämä varmasti kertoo siitä, että luonto ja metsät ovat meille suomalaisille tärkeitä. Vaikka keskustelu tuntuu välillä saavan negatiivisia sävyjä, on hyvä muistaa, että yhteiset metsämme eivät ole ongelma – ne ovat osa ratkaisua. Tarvitsemme myös toivoa ja uskoa tulevaan.

Työmme luo hyvinvointia
luonnolle, ihmisille ja
yhteiskunnalle.

Metsähallituksen missio eli olemassaolomme tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Työmme tuottaa arvoa ja luo hyvinvointia luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle. Tämän työn ja siihen liittyvien erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisen merkitys ei tulevaisuudessa tule ainakaan pienenemään. Työllämme on oikeasti merkitystä.

Tehtävässämme onnistuminen edellyttää sitä, että suomalaiset luottavat Metsähallitukseen. Luottamus ei tule annettuna, vaan se pitää ansaita vastuullisella toiminnalla. Tuoreena viestintäjohtajana iloitsen siitä, että Metsähallituksen maine ja asiakaskokemus ovat tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla ja ne ovat kehittyneet viime vuosina positiivisesti. Työtä kuitenkin riittää, ja erityisesti avoimen vuorovaikutuksen parantaminen on keskeinen tavoitteemme. Sen eteen lupaamme tehdä lujasti töitä yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa.

Vantaalla 30.3.2023
Liina Aulin
viestintäjohtaja

JAA ARTIKKELI: