Tilaa lehti

Metsä.fi on Metsähallituksen asiakas- ja sidosryhmälehti, jossa kerrotaan Metsähallituksen toiminnasta ja siihen liittyvistä teemoista. Tavoitteena on myös taustoittaa ajankohtaisia aiheita ja nostaa esiin uusia näkökulmia.

Lehdestä julkaistaan vuonna 2022 kaksi numeroa. Ensimmäinen numero julkaistaan toukokuussa printtilehtenä ja toinen numero lokakuussa pelkästään sähköisenä versiona.

Printtilehden voi tilata maksutta kotimaan osoitteseen.

Mitä haluat tehdä?

Tilaus