Biomateriaalit innostavat tutkijoita

Julkaistu 7.9.2020

Tutkijat etsivät uusia käyttömahdollisuuksia biopohjaisille materiaaleille. Alan huiput ja tutkimustuloksia hyödyntävät yrittäjät jakoivat alan uusinta tietoa maaliskuussa järjestetyssä seminaarissa.

World Bio Markets -verkoston perustaja Alex Williamson
Suomi on edelläkävijämaa biomateriaalien tutkimuksessa ja niiden kaupallisissa sovelluksissa, sanoo World Bio Markets -verkoston perustaja Alex Williamson.

Biomateriaalien uusimmat tutkimustulokset ja uusiin ratkaisuihin perustuvat startup-yritykset esittäytyivät Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisessä seminaarissa maaliskuun alussa.

Tilaisuuden järjesti osaamiskeskittymä FinnCERES, joka on Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteishanke. Keskittymässä on mukana yli 200 tutkijaa ja biopohjaisista materiaaleista liiketoimintaa kehittäviä yrityksiä, sijoittajia ja muita alan ammattilaisia. FinnCERES perustettiin kaksi vuotta sitten vahvistamaan polkua tutkimuslaboratorioista valmiiksi tuotteiksi. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia, ja se on yksi Akatemian kuudesta kärkihankkeesta.

– Luonto on todellinen materiaalipankki ja loputon inspiraation lähde tutkijoille. Meillä on tavoitteena löytää biopohjaisille materiaaleille myös kaupallisia sovelluksia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tutkimusta, kuvaa VTT:n tutkimusprofessori Tekla Tammelin, joka vastaa VTT:n puolelta FinnCERES-yhteistyöstä.

Monia mahdollisuuksia

Tilaisuudessa kolme alan tutkijaa esitteli uusimpia tutkimustuloksia. Puupohjainen materiaali on osoittautunut soveltuvan erinomaisesti muun muassa veden puhdistukseen, sillä se kykenee poistamaan vedestä mikromuovia, VTT:n tutkija Ilona Leppänen kertoi.

– Nanoselluloosan rakenne on hyvin huokoinen ja verkkomainen. Kehitetty menetelmä antaa mahdollisuuden nanoselluloosan avulla tarttua vedessä mikromuovipartikkeleihin. Aiemmin vettä on puhdistettu mikromuoveista mekaanisesti keräämällä. Nanoselluloosaa olisi mahdollista hyödyntää suodattamaan muovia vedestä jo ennen kuin se päätyy vesistöihin, Leppänen sanoo.

Biomateriaaleja on myös mahdollista hyödyntää aurinkoenergian tuottamisessa, kertoo akatemiatutkija Kati Miettunen Aalto-yliopistosta. Miettunen keskittyy työssään biopohjaisiin materiaaliratkaisuihin, kuten biokomposiittiin, ja tutkii niiden soveltumista aurinkokennojen kestävyyden parantamiseen. Miettunen uskoo, että jos aurinkokennojen käyttöikä kasvaa, niihin myös investoidaan enemmän.

Nopeasti kaupallistettava mahdollisuus biomateriaaleille löytyy muovin korvaamisesta pakkausteollisuudessa, kertoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

– Biomateriaaleilla on selviä etuja verrattuna muoveihin. Ne on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista, ja niitä hyödyntämällä voimme vähentää fossiilisten hiilivarastojen käyttöä ja vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, Harlin sanoo.

Markkinat kasvussa

Yksi suurimmista biomateriaalialan kansainvälisistä tapahtumista on World Bio Markets. World Bio Markets -verkoston perustaja Alex Williamson vieraili FinnCERES-seminaarin yhteydessä ensimmäistä kertaa Suomessa. Williamson pitää Suomea edelläkävijämaana biomateriaalien tutkimuksessa ja niiden kaupallisissa sovelluksissa.

– Suomi on ollut asiassa aloitteellinen ja panostanut biomateriaalien kehittämiseen muita maita enemmän, Williamson sanoo.

Sijoittajien kiinnostus ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ohjaava lainsäädäntö ovat vauhdittaneet biomateriaalialan kehitystä, kuvaa Williamson. Biomateriaalien markkinan ennustetaan kasvavan 207 miljardiin euroon lähivuosien aikana.

ESG-sijoittamisen eli kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sijoitettujen varojen osuus on kasvussa. Yhä useampi sijoitusrahasto ja pankki on sitoutunut sijoituspäätöksissään ottamaan huomioon esimerkiksi sijoitusten ilmastovaikutukset.

– Viimeisen viiden vuoden aikana muutos on ollut selvä. Nyt sijoittajat ovat suoraan yhteydessä minuun ja yrityksiin, joita edustamme. Käännekohta on ehdottomasti jo saavutettu. Muutos on pitkälti kuluttajavetoinen, mutta myös sijoittajat vaikuttavat siihen, että kestävästi tuotettujen tuotteiden markkinat kasvavat, Williamson sanoo.

Suuri ja vielä hyödyntämätön potentiaali biopohjaisille materiaaleille löytyy Williamsonin mukaan kuluttajamarkkinoilta. Hän nostaa esille erityisesti vaateteollisuuden ja henkilökohtaisen hygienian tuotteet.

– Ihmiset kaipaavat ihonsa lähelle yhä enemmän tuotteita, joiden alkuperä on luonnossa. Tässä näen suurimman markkinapotentiaalin tällä hetkellä, Williamson luonnehtii.

TEKSTI ANNA GUSTAFSSON • KUVA KITTY NORROS, FINNCERES

JAA ARTIKKELI: