Marjaana Ojanperä
- Olen tyytyväinen, että pääsin paneutumaan Metsähallituksen tietojärjestelmiin ja suunnittelun eri vaiheisiin, Marjaana Ojanperä sanoo.

”Harjoittelu varmisti metsäalan oikeaksi valinnaksi”

Julkaistu 17.9.2020

Marjaana Ojanperä on neljännen vuoden metsätalousinsinööriopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta. Hän suoritti menneenä kesänä Metsähallituksen Rovaniemen toimipisteessä opintoihinsa liittyvän harjoittelun.

Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutus sisältää puunkorjuun suunnitteluun, metsänhoidon taloudellisiin näkökulmiin, metsien hoitoon ja puunhuollon suunnitteluun sekä metsävaratiedon keruuseen ja hyödyntämiseen liittyviä opintoja. Harjoittelun tavoitteena on suunnata ammatillista osaamista ja erikoistumista sekä hankkia kontakteja ja verkostoja, jotka auttavat työllistymisessä opintojen jälkeen. Marjaanan viimekesäiseen harjoitteluun kuului monipuolisia tehtäviä.

– Olen tehnyt leimikon- ja metsänhoitotöiden suunnittelua ja tutustunut tienrakennukseen sekä puunkorjuuseen ja -kuljetukseen. Pääsin myös osallistumaan kulotukseen. Olen siis mukavan monipuolisesti päässyt tekemään kaikenlaisia työtehtäviä!

Monipuolinen metsäala

Kotoisin Marjaana on Sodankylästä. Luonto on aina ollut tärkeä osa nuoren naisen elämää, joten siksi myös alavalinta oli itsestään selvä.–Olen kasvanut luonnon keskellä. Tykkään liikkua metsässä, joten siellä kuluukin lähes koko vapaa-aika. Harrastan metsästystä, kalastusta sekä retkeilyä.Metsien monikäyttö, puun tuottaminen, korjuu ja kuljetus sekä metsäteollisuus: Marjaanaa kiehtoo valitsemansa alan monipuolisuus sekä mahdollisuudet päästä kehittämään luonnonvarojen kestävää käyttöä.–Minulle puhdas sekä hyvinvoiva metsä on tärkeä asia. Opiskelemalla metsäalaa toivon voivani vaikuttaa asioihin.

Opit käytäntöön

Marjaana kertoo päässeensä harjoittelujaksolla hyödyntämään opintojaan käytännössä. Teoriassa opitut asiat ovat tekemisen myötä muuttuneet selkeämmiksi.–Ennen harjoittelua toivoin, että pääsisin tekemään puunkorjuu- eli leimikkosuunnitelmia. Olen tyytyväinen siihen, että pääsin paneutumaan Metsähallituksen tietojärjestelmiin ja suunnittelun moniin eri vaiheisiin.Marjaana kokee itsevarmuutensa kasvaneen harjoittelun aikana.–Yksin kaukana metsässä työskennellessä voi vastaan tulla monenlaisia ongelmia. Silloin hyvä ongelmanratkaisukyky ja itsevarmuus ratkaisujen tekemiseen on paikallaan.

Oma juttu löytyy kokemuksen kautta

Metsäala tarjoaa lukemattomia tapoja työllistyä. Marjaana ei kuitenkaan vielä osaa sanoa, mikä olisi hänelle itselleen mieluisin tehtävä.–Haluan kokeilla erilaisia työtehtäviä ja löytää sitä kautta sen oman homman.Marjaana kertoo viihtyneensä Metsähallituksella hyvin. Hän pystyisi kuvittelemaan sen myös mahdolliseksi tulevaisuuden työnantajaksi.–Kesä meni hujauksessa ohi, kun viihdyin niin hyvin. Metsähallituksella on mukava työilmapiiri ja aina apua tarjolla–talossa kun riittää eri alojen osaajia.Tulevaisuudelta Marjaana odottaa sitä, että saisi asua Lapissa ja työskennellä metsäalalla.–Harjoittelu on vahvistanut, että metsäala on ollut oikea valinta minulle.

TEKSTI ja KUVA AINO ILKKA

JAA ARTIKKELI: