Enni Liinoja kirsikkapuun edessä
– Nuoret kaipaavat matalan kynnyksen vaikuttamiskanavia, sanoo 4H-vaikuttajanuorten varapuheenjohtaja Enni Liinoja.

Kuullaanko nuorten ääntä?

Julkaistu 21.6.2021

LUONNONVAROJEN ylikulutus on uhka tulevaisuudelle, ja nykyisten sukupolvien sanotaan elävän velaksi tulevien sukupolvien kustannuksella.

– Luonnonvarojen käyttö ei ole kestävällä pohjalla. Tarvitaan tehokkaita ratkaisuja, toteaa 4H-vaikuttajanuorten varapuheenjohtaja Enni Liinoja.

Hänen mukaansa nuoria huolestuttaa, kuinka mittavaa ylikulutus on. Se liittyy vahvasti myös moniin muihin uhkakuviin, kuten sotiin, kasvavaan epätasa-arvoon ja yleiseen turvattomuuteen. Etenkin vaikutusmahdollisuuksien puute ja sitä seuraava toivottomuuden tunne turhauttaa.

– Moni nuori ajattelee, ettei hänellä ole valtaa omaan tulevaisuuteensa. Nuorten pitää voida vaikuttaa, vaikka he eivät ikänsä vuoksi voisi allekirjoittaa kansalaisaloitteita tai äänestää – saati sitten olla ehdolla, Liinoja sanoo.

Matalan kynnyksen vaikuttamiskanaville on tarvetta. Tällä hetkellä nuoret voivat muun muassa osallistua nuorisovaltuuston tai yhdistysten toimintaan. Paikallisiin päättäjiin voi olla yhteydessä, mihin nuoria usein rohkaistaankin. Liinoja toivoisi kannustuksen olevan molemminpuolista.

– Myös poliitikkoja pitää kannustaa olemaan itse yhteydessä nuoriin. Ideaalitilanteessa päätöksiä ei tehtäisi vain nuoria varten vaan yhdessä nuorten kanssa.

Pelkkä kuunteleminen ei riitä: nuorten viestille on annettava painoarvoa. Liinoja kertoo huomanneensa, että usein nuorten tietotaitoa vähätellään. Hänen mukaansa monet nuoret olisivat aikuisille hyviä roolimalleja: omilla päivittäisillä kulutusvalinnoilla on merkitystä, vaikkei siltä aina tuntuisi.

– Nuoret ovat avoimia ja valmiita muuttamaan omaa elämäntapaansa. Poliittisilla päätöksillä pitää taata se, että jokainen pystyy tekemään arjessaan kestäviä valintoja.

Tällaisia valintoja pitää myös yhteiskunnan tehdä.

– Suomen on panostettava esimerkiksi jatkuvaan uudistumiseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Emme voi enää elää velaksi, Liinoja toteaa.

TEKSTI NELLI MÄKITALO • KUVA LASSE RINTAKUMPU

Keskustelu jatkuu SuomiAreenassa:
Kenelle luonnonvarat kuuluvat ja ketkä niistä päättävät?
Ke 14.7.2021 klo 13–13.45

JAA ARTIKKELI: