Talkoot rannalla
Luonnon monimuotoisuutta edistetään myös aktiivisilla hoitotoimenpiteillä. Osa töistä tehdään talkoovoimin.

Luontopääomaa tulee hoitaa

Julkaistu 21.6.2021

Helmikuussa julkaistu Dasgupta-raportti painottaa ihmisen ja talouden riippuvuutta luonnosta ja nostaa luontopääoman muiden pääomien rinnalle. Luonnon arvon turvaaminen on myös Metsähallituksen strategian ytimessä.

Keskustelu luontokadosta ja sen vaikutuksista ihmisiin ja talouteen nousi esiin helmikuussa, kun professori Partha Dasgupta julkaisi Englannin valtiovarainministeriön tilaaman raportin. Sen pääviesti on, että ihminen ja talous ovat riippuvaisia luonnosta eikä luonnon kantokykyä tule ylittää. Dasguptan mukaan luontopääoma on rinnastettavissa muihin pääomiin ja se pitäisi liittää osaksi taloustieteen tarkastelua.

– Dasguptan periaatteet ovat oikeastaan sisäänrakennettuja Metsähallituksen toimintaa ohjaaviin linjauksiin, toteaa Metsähallituksen kehityspäällikkö Johanna Leinonen.

Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa, ja se on integroitu Metsähallituksen strategiaan sekä johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

– Kaiken perustana on monimuotoinen luonto ja sen tuottamat aineelliset ja aineettomat hyödyt. Tämä näkyy myös arvonluontimallissamme, jossa luontopääoma on rinnastettu muihin pääomiin.

Metsähallituksen ensimmäinen arvonluontimalli laadittiin viime syksynä strategiatyön yhteydessä. Arvonluontimalli kuvaa, millaista arvoa Metsähallitus luo strategian ja vastuullisuustyönsä kautta yhteiskuntaan – niin talouteen, ympäristöön kuin ihmisillekin.

Metsähallitus vaikuttaa toiminnallaan viiteen arvoa tuottavaan teemaan, jotka ovat terveys ja hyvinvointi, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, talous ja kulttuuri. Vaikuttavuuden tunnistaminen auttaa strategian toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä luo edellytyksiä vastuulliselle yhteistyölle ja kestäville ratkaisuille.

Hyvällä suunnittelulla
varmistetaan, että luonnon
kantokykyä ei ylitetä.

Luonnon monimuotoisuus on yksi Metsähallituksen strategian teemoista, ja se on valittu tärkeäksi yhteiseksi kehittämiskohteeksi.

– Pyrimme löytämään ja kehittämään mahdollisimman kustannustehokkaita ja vaikuttavia keinoja sekä mittareita, joiden avulla luontopääoma säilyy ja kasvaa myös tulevaisuudessa. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että luonnon kantokykyä ei ylitetä, painottaa Leinonen.

Luonnonsuojelualueista ja monikäyttömetsien arvokkaista luonto- ja erityiskohteista koostuva ekologinen verkosto turvaa luonnon monimuotoisuutta valtion mailla.

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tehdään myös aktiivisia toimenpiteitä sekä suojelualueilla että monikäyttömetsissä. Metsähallitus on muun muassa lisännyt luonnonhoitotoimia monikäyttömetsissä omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Helmi-ohjelman ja Luontopalveluille myönnetyn lisärahoituksen ansiosta lajien ja luontotyyppien kartoituksia sekä ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä on lisätty merkittävästi suojelualueilla.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA ILKKA IMMONEN

JAA ARTIKKELI: