Luontoselvitykset Korsnäsissä jatkuvat

Julkaistu 25.4.2022

METSÄHALLITUS jatkaa keväällä Korsnäsin merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä luontoselvityksiä maalla ja merellä. Myös tuulimittaukset Bergön saarella Maalahdessa jatkuvat. Metsähallitus on avannut Korsnäsiin toimiston, josta saa tietoa hankkeen etenemisestä.

Tuulimittauksilla kootaan tietoa alueen tuuliolosuhteista suunnitteilla olevan merituulivoimalan käytön suunnittelua varten. Tuulimittauksia varten Bergölle pystytettiin noin 170 metriä korkea masto. Maston pystytystä kuvaava video näyttää erikoisasentajien ja helikopterin yhteistyötä poikkeuksellisen korkealla työmaalla. Katso video jutun lopusta.

Jäiden lähdettyä Metsähallitus käynnistää merenpohjan luotauksen. Merenpohjan pinnanmuodostusta tutkitaan tuulivoimapuiston sähkönsiirtokaapelin sijainnin selvittämiseksi.

Huhti-toukokuussa jatketaan kalastoselvityksiä. Toukokuussa kartoitetaan lintujen muuttoreittejä ja lasketaan kevätmuuton aikaan alueella ja rannikolla lepäilevien lintujen määriä ja lajeja. Kesällä ovat vuorossa kasvillisuus- ja biotooppiselvitykset merellä ja maalla.

Metsähallitus hakee myös parhaillaan kumppania rakentamaan merituulivoimapuiston 70–100 tuulivoimalaa ja operoimaan puistoa energian tuottajana. Koko puiston nimellinen kapasiteetti on noin 1300 MW. Korsnäsin merituulivoimapuisto lisäisi valmistuessaan merkittävästi Suomen uusiutuvan energian tarjontaa. Tämä on myös Metsähallituksen ilmasto-ohjelman tavoite ja kuuluu Metsähallitukselle määritettyihin tehtäviin valtion maa- ja vesialueiden hallinnoijana.

JAA ARTIKKELI: