Metsähallituksen vaikuttavuus ulottuu laajalle

Julkaistu 25.3.2021

Metsähallitus luo toiminnallaan arvoa asiakkaille, sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Arvonluontimalli tuo näkyväksi Metsähallituksen strategian ja vastuullisuustyön kautta syntyvää laajaa vaikuttavuutta.

Metsähallituksen ensimmäinen arvonluontimalli laadittiin syksyllä 2020 strategiaprosessin yhteydessä. Mallissa on tunnistettu, minkälaista arvoa Metsähallitus luo omassa toiminnassaan sekä arvoketjuissa yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

– Tuotamme työllämme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistaminen auttaa meitä strategian toteuttamisessa ja luo edellytyksiä vastuulliselle yhteistyölle, kertoo Terhi Koipijärvi, joka johtaa Metsähallituksen uutta viestintä-, strategia- ja vastuullisuusyksikköä.

Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, digitalisaatio ja luonnonvarojen rajallisuus, vaikuttavat sekä sidosryhmien odotuksiin että Metsähallituksen toimintaan.

– Sovittamalla yhteen vastuullisesti valtion maihin ja vesiin kohdistuvia odotuksia ja vähentämällä toimintamme negatiivisia vaikutuksia mahdollistamme sen, että kaikilla – yli sukupolvien – on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta.

Strategia- ja brändityön yhteydessä Metsähallituksen tarkoitukseksi kiteytettiin luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien.

Hyvinvointia luonnosta

Metsähallituksen luoma arvo liittyy viiteen teemaan, jotka ovat terveys ja hyvinvointi, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, talous ja kulttuuri.

Taloudellista arvoa luodaan yhteiskunnalle muun muassa tuloutuksen ja aluetaloudellisten vaikutusten lisäksi arvoketjujen kautta alihankkijoille ja kumppaneille.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen rinnalla merkittävä tavoite on turvata luonnon monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuus vaikuttaa elinolosuhteisiin ja lajien säilymiseen. Lisäksi luonnon hyvinvointivaikutuksilla on sekä elämänlaatua että kansanterveyttä edistävää arvoa – miljoonat ihmiset saavat iloa, terveyttä ja hyvinvointia luonnosta.

Arvonluontimalli
tuo näkyväksi tuottamamme
hyödyt.

– Kasvatamme huomista edistämällä esimerkiksi Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista: kasvatamme valtion metsien hiilinieluja ja -varastoja sekä kolminkertaistamme uusiutuvan energian tuotannon valtion mailla, Koipijärvi kertoo.

Arvonluontimalliin sisältyy myös kulttuuriperintöön liittyviä arvoja.

– Ylläpidämme sekä elävää kulttuuriperintöä että kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia ja kulttuuriympäristöjä. Lisäämme tietoutta luonnosta sekä kestävästä kehityksestä esimerkiksi kohdentamalla viestintää myös nuorisolle, kertoo vastuullisuusasiantuntija Hanna Kelola-Mäkeläinen.

Arvonluontimalli on luotu yhdessä Metsähallituksen kaikkien vastuualueiden ja yksiköiden kanssa sekä sidosryhmiä kuunnellen.

– Arvonluontimalli auttaa meitä fokusoimaan toimiamme uuden strategiamme mukaisesti. Jatkamme mallin sekä siihen liittyvien mittareiden ja prosessien kehittämistä strategiakauden aikana, arvonluontimalliprojektia vetänyt Kelola-Mäkeläinen kertoo.

TEKSTI SARI HILTUNEN

Metsähallituksen arvonluontimalli (kaavio)

JAA ARTIKKELI: