Tuulivoimaloita merellä

Metsähallitus aloittaa merituulivoiman hankeselvityksen

Julkaistu 17.9.2020

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo monella tapaa, mutta voimme kuitenkin vielä hillitä niitä. Yksi tärkeimmistä keinoista on luopua fossiilisista polttoaineista, jotka aiheuttavat kolme neljäsosaa kasvihuonekaasupäästöistä.

Uusiutuvista energianlähteistä tuulivoima on edullisin tapa tuottaa energiaa Suomessa. Alkukesästä valmistuneen Metsähallituksen uuden ilmasto-ohjelman suurimpiin tavoitteisiin lukeutuukin tuulivoiman tuotantokapasiteetin moninkertaistaminen valtion alueilla vuoteen 2030 mennessä.

Metsähallituksella on vahvaa osaamista maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä, mutta nyt katseet suunnataan myös merelle.

– Käynnistimme juuri merituulivoiman hankeselvityksen, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg kertoo.

Hanketta vetää Metsähallituksessa aiemmin tuulivoimapäällikkönä työskennellyt Pertti Tapio.

– Merituulivoimahankkeisiin liittyy suurempia riskejä kuin maatuulivoimahankkeisiin, mutta toteutuessaan jo yksi merituulipuisto voisi moninkertaistaa valtion mailla olevan tuulivoimakapasiteetin, tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtajaksi nimitetty Tapio sanoo.

– Vastuullinen merituulivoiman hankekehittäminen tarvitsee myös isoja selvityksiä merialueiden luontoarvoista. Niitä on tehty Metsähallituksessa jo pitkään, ja Luontopalvelujen keräämä tieto on myös tuulivoiman hankeselvitysten käytettävissä, Tapio kertoo.

Merituulipuistot ovat jätti-investointeja

Merituulivoimahankkeet ovat ajallisesti mittavia, teknisesti laajoja, investointeina isoja ja liiketoiminnallisesti erityisen vaativia.

– Merituulivoimassa liiketoimintamallimme voi olla erilainen kuin maalla. Selvitämme erilaisia vaihtoehtoja syksyn aikana, Tapio sanoo.

– Todennäköisesti haemme merituulivoimapuiston toteuttamiseen hankekehityskumppania, joka toteuttaisi puiston rakentamisen, Tapio sanoo.

Katseet on suunnattu eurooppalaisiin osaajiin, sillä Suomessa on hyvin vähän kokemusta merituulipuistojen rakentamisesta.

EU:n alueella on yli 4 500 merituulivoimalaa. Suomen ensimmäinen merituulipuisto rakennettiin vuonna 2017 Porin Tahkoluotoon. Toistaiseksi merelle rakentaminen ja siellä operointi on kalliimpaa kuin maalla. Lisäksi olosuhteet Suomen merialueilla ovat erilaiset kuin vaikkapa Pohjanmerellä, sillä kylmyys ja jää vaativat erilaisia teknisiä ratkaisuja.

Toisaalta tasaiset ja hyvät tuulet kompensoivat osaltaan merituulivoiman kalliimpia kustannuksia. Merituulivoiman kilpailukyky paranee merkittävästi voimaloiden koon kasvun ja teknisen kehittymisen myötä. Lisäksi hallitusohjelmassa on kirjaus merituulipuistojen kiinteistöveron alentamisesta.

– Merellä mittakaava on maatuulivoimahankkeita merkittävästi suurempi, ja niin ovat tarvittavat selvityksetkin investointeineen, rakentamisineen ja toimintamalleineen, Tapio sanoo.

– Yhden merituulipuiston kapasiteetti voi hyvinkin vastata maillamme tällä hetkellä tuotettavaa tuulivoimakapasiteettia – ja enemmänkin. Tämä tarkoittaa sitä, että Metsähallitus voi tarvita jatkossa entistä suuremmat investointivaltuudet, Hallenberg jatkaa.

Lupaavia aihioita myös maalla

Metsähallituksella on tällä hetkellä useita potentiaalisia tuulivoiman hankekehitysaihioita myös maalla.

– Pisimmällä ollaan Lapin hankkeissa, mutta myös Kainuussa on sopivia tuulivoimakohteita. Kainuun kunnat suhtautuvat tuulivoimaan hyvin positiivisesti, Tapio sanoo.

Kainuussa ongelmana on kuitenkin puutteellinen kantaverkko. Nykyiseen verkkoon ei pystytä liittämään uusia isoja tuulivoimapuistoja.

– Olisi erittäin tärkeää, että Kainuun kantaverkkoa uudistettaisiin pikaisesti, Tapio sanoo.

Metsähallituksen hankekehittämät Tolpanvaaran tuulipuisto Pudasjärvellä ja Rustarin tuulipuisto Kurikassa ovat saaneet lainvoiman, ja Tolpanvaaran kauppa viimeisteltiin syyskuun alussa.

– Nyt oli hyvä hetki vahvistaa tiimiämme uusilla osaajilla. Elokuussa meillä aloitti työnsä Ville Koskimäki hankekehityspäällikkönä Oulussa ja Ville Kokkonen hankekehityksen asiantuntijana Vantaalla. Uudeksi tuulivoimapäälliköksi on valittu Otto Swanljung.

TEKSTI HANNA KAURALA • KUVA JARI SALONEN

Metsähallituksen tuulivoima

  • Metsähallitus on ollut hankekehittämässä yli kymmentä prosenttia vuoden 2019 alkuun mennessä Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista.
  • Valtion mailla on tällä hetkellä toiminnassa 91 tuulivoimalaa.
  • Voimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 250 MW, ja viime vuonna ne tuottivat sähköä noin 800 000 megawattituntia.
  • Niiden tuottama energia vastaa noin 45 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta.

Info-laatikon symboli

JAA ARTIKKELI: