Luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki
– Turun ja Helsingin kaupunkien aloitteesta käynnistynyt Itämerihaaste on laajentunut kansainväliseksi verkostoksi. Metsähallitus tarttui haasteeseen viime keväänä, luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki Metsähallituksesta kertoo.

Metsähallitus tarttui Itämerihaasteeseen

Julkaistu 9.10.2019

Metsähallitus on tarttunut Itämerihaasteeseen koko konsernin voimin. Vesiensuojelua tarkastellaan nyt entistä laajemmasta näkökulmasta, ja eri vastuualueiden keskinäistä yhteistyötä on tehostettu suojelutoimien vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Metsähallitus hallinnoi maiden ja metsien lisäksi myös valtion vesialueita, joiden suojelussa Metsähallituksen Luontopalveluilla on aina ollut keskeinen rooli. Uutta ei ole myöskään vastuualueiden välinen yhteistyö, mutta Itämerihaasteen myötä yhdessä tekemisen rooli korostuu ja yhteistyöstä tehdään pysyvä toimintamalli.

– Viime keväänä Metsähallitus päätti tarttua Itämerihaasteeseen, johon Metsähallituksen johto halusi sitouttaa kaikki vastuualueet. Keinoja yhteistyön kehittämiseksi ryhdyttiin miettimään työryhmässä, jossa oli mukana edustus kaikilta vastuualueilta, kertoo meriluonnosta vastaava luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki Metsähallituksen Luontopalveluista.

Työryhmän vetäjänä toimivan Riihimäen mukaan yhteistyön tiivistäminen on tarpeen erityisesti merialueilla, joille hänen mukaansa tarvitaan yhtenäinen merenkäytön suunnitelma.

– Rannikkoalueilla toimivat kaikki vastuualueet, joten yhteisiä rajapintoja on useita. Luontopalvelut ja Metsähallitus Kiinteistökehitys tekevät merialueilla yhteistyötä esimerkiksi tuulivoimahankkeiden parissa. Tiiviimmällä yhteistyöllä vältämme päällekkäistä työtä ja saamme aikaan synergiaetuja, Riihimäki kertoo.

– Jatkossa Metsähallituksen toimintaa merialueilla kehitetään yhtenä kokonaisuutena, ja haasteen tavoitteena on Metsähallituksen yhtenäinen merialueiden käyttösuunnitelma. Yhteistyön tiivistäminen on erittäin hyvä asia, Riihimäki sanoo.

Sanoista tekoihin

Itämerihaastetta ryhdyttiin suunnittelemaan Metsähallituksen strategian ja vastuullisuusohjelman pohjalta.

– Mukana on viisi vastuullisuusohjelman teemaa, jotka on pilkottu moniin konkreettisiin toimenpiteisiin. Puheen sijasta haluamme tekoja – haasteen, joka toteuttaa vastuullisuusohjelmaamme kirjattuja asioita käytännössä, Riihimäki painottaa. Keskeisimpänä tavoitteena Metsähallituksen Itämerihaasteessa on Itämeren ravinnekuorman vähentäminen ja Itämeren luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

– Tämän tavoitteen alle on listattu useita toimenpiteitä, joiden avulla ravinnekuormitusta pyritään vähentämään. Aiomme muun muassa luoda kaikkien vastuualueiden yhteisen valuma-aluetasoisen suunnittelumenetelmän.

– Metsätalouden suunnittelijoille on järjestetty sähköinen vesiensuojelukurssi sekä turvemaiden metsätalouskurssi. Jatkossa myös kaikki uudet suunnittelijat, toteutusta ohjaavat toimihenkilöt ja urakoitsijat suorittavat nämä kurssit.Vastaavasti Luontopalvelujen suunnittelijoille on järjestetty muun muassa virtavesien kunnostuksiin liittyviä koulutuksia, Riihimäki jatkaa.

Toimenpidelistoilla on myös metsien uudistumiseen liittyviä linjauksia, vesistökuormituksen seurantahankkeita ja paljon muuta. Riihimäen mukaan kaikki toimenpiteet pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan parhaan tietämyksen ja uusimman tutkimustiedon pohjalta.

– Selvitämme myös Itämeren rannalla olevien kiinteistöjemme pistekuormitukset ja pyrimme vähentämään niitä. Pidämme huolta siitä, että veneissämme on myrkyttömät pohjamaalit ja ympäristöystävällistä polttoainetta.

Ilmastoystävällisyys ohjaa hankintoja

Ympäristökuormitusta vähentääkseen Metsähallitus pyrkii kierrättämään ja minimoimaan jätteiden syntymisen. Lisäksi haasteeseen on kirjattu, että Metsähallituksen omissa tilaisuuksissa suositaan lähiruokaa sekä kotimaista kalaa ja riistaa.

– Olemme haastaneet omaa toimintaamme ja ottaneet tarkastelun alle uusia kokonaisuuksia. Haluamme tehdä rohkeita avauksia, Riihimäki sanoo.

Ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä mietitään myös yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

– Vesiensuojeluun liittyviä koulutuksia järjestetään myös urakoitsijoille ja ympäristö pyritään ottamaan huomioon kaikessa toiminnassa. Itämerihaaste on saanut hyvän vastaanoton, ja koko konserni on siihen hyvin sitoutunut, Riihimäki iloitsee.

TEKSTI LEENA HULSI • KUVA JERE SATAMO

Metsähallituksen Itämerihaaste

• Kehitämme valtion merenkäytön suunnittelua.
• Vähennämme Itämeren ravintokuormaa.
• Kunnostamme arvokkaita luontokohteita.
• Kehitämme vastuullista toimintaa yhdessä kumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa.
• Ohjaamme Metsähallituksen hankintoja ilmastoystävällisiksi.

JAA ARTIKKELI: