Päivi Huotari istuu keltaisella tuolilla
Metsähallituksen hallituksen puheenjohtaja Päivi Huotari: ”Metsähallitus tekee tärkeää ja merkityksellistä työtä”

”Metsähallitus tekee tärkeää ja merkityksellistä työtä”

Julkaistu 14.10.2022

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari aloitti huhtikuussa Metsähallituksen hallituksen puheenjohtajana. Huotari pitää Metsähallituksen vahvuutena henkilöstön monipuolista osaamista ja haluaa vahvistaa Metsähallituksen yhtenäisyyttä.

Metsähallituksen uusi hallitus aloitti kolmivuotiskautensa huhtikuussa 2022. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin Melan toimitusjohtaja, varatuomari Päivi Huotari.

– Hallituksen työskentely uudella kokoonpanolla on lähtenyt hyvin käyntiin. On hienoa päästä tekemään yhdessä töitä näin merkityksellisen organisaation hallinnossa, Huotari toteaa.

Huotari on tehnyt pitkän uran maa- ja metsätalousyrittäjien sekä poronhoitajien ja kalastajien vakuutusasioiden parissa.

– Työni kautta olen ollut tekemisissä valtionhallinnon ohella monien Metsähallituksellekin tärkeiden sidosryhmien kanssa. Metsähallituksen toimintakentästä metsätalous ja metsänomistajan näkökulma on minulle ennestään tutuinta. Nyt olen saanut perehtyä myös muuhun toimintaan – miten paljon erilaisia asioita yhden organisaation tehtäviin kuuluukaan.

Hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa Metsähallituksen toimintaa. Hallitus huolehtii Metsähallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

– Strategisten asioiden lisäksi seuraamme systemaattisesti taloutta sekä muiden Metsähallitukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Metsähallituksen strategia on kohtuullisen tuore, joten sen uudistamiseen ei ole heti tarvetta, mutta välitarkastelu tehdään.

Metsähallituksen strategisissa tavoitteissa on Huotarin mukaan otettu hyvin huomioon isot kansainväliset haasteet, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, sekä vastuullisuus ja luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset.

– Ukrainan sodan ja siitä johtuvan energiakriisin vuoksi erityisesti huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden merkitys on noussut. Siksi myös meidän tulee tarkastella strategiaa näistä näkökulmista uudelleen, Huotari huomauttaa.

Metsähallituksen pitkän aikavälin strateginen tavoite ja visio eivät sen sijaan tarvitse nopeaa päivitystä.

– Metsähallituksen visio ”Kasvatamme huomista” sekä siihen liittyvä ylisukupolvinen ajattelu valtion maa- ja vesialueiden haltijana on minusta hienosti sanoitettu, eikä se ole nopeasti vanhenemassa. Metsien merkitys Suomen menestykselle on keskeinen myös tulevaisuudessa.

Huotari on varttunut maatilalla Varsinais- Suomessa. Hän tuntee hyvin maa- ja metsätalouden sekä ylipäätään luonnon merkityksen taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin lähteenä.

– Luonnon merkitys korostui koronakriisin aikana, kun ihmiset suuntasivat luontoon. Metsähallituksen luontokohteiden huimasti kasvaneet kävijämäärät ovat nyt hieman tasaantuneet, mutta uskon, että luonnon ja Metsähallituksen arvostus noiden palvelujen tarjoajana säilyy myös pidemmällä aikavälillä.

Metsähallituksen suurimpina vahvuuksina Huotari pitää pitkää kokemusta erilaisten intressien yhteensovittajana sekä osaavaa henkilöstöä, jolla on monipuolista asiantuntemusta.

Yhteensovittaminen on avainasemassa myös syksyllä käynnistyneissä Pohjanmaa- Kainuun ja merialueiden luonnonvarasuunnitelmissa. Luonnonvarasuunnitelmat ohjaavat Metsähallituksen toimintaa alueilla, ja ne laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmat tulevat aikanaan hallituksen vahvistettaviksi.

– Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeää, kun pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnalle tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi, Huotari korostaa.

Hallituksen pöydällä on tänä syksynä muitakin isoja ja yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, kuten Korsnäsin edustalle suunniteltu merituulipuisto. Se tulee lisäämään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantoa, millä on iso merkitys Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Ilmastonmuutoksen rinnalla tärkeänä strategisena teemana on luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen, ja siinäkin tehdään paljon toimia sekä suojelualueilla että monikäyttömetsissä.

Tärkeimpiä kehittämiskohteita Huotari ei vielä halua nimetä, mutta hän tahtoo vahvistaa Metsähallituksen yhtenäisyyttä.

– Tämä ei ole mikään uusi asia. Metsähallituksella on laaja tehtäväkenttä, johon kuuluu sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Erilaisista tehtävistä huolimatta kaikkien tulisi nähdä, että kyseessä on yksi kokonaisuus, jossa tehdään töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, Huotari painottaa.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA HELI SORJONEN

Info-laatikon symboliMetsähallituksen hallitus

Valtioneuvosto nimitti maaliskuussa Metsähallitukselle uuden hallituksen kaudelle 1.4.2022–31.3.2025.

Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Päivi Huotari (Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela) ja varapuheenjohtajana neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski (maa- ja metsätalousministeriö).

Muut jäsenet ovat dosentti Tanja Joona (Lapin yliopisto), tiedottaja Keijo Kallunki (Metsähallitus), talous-, kehitys-, IT- ja HR-johtaja Jussi Saukkonen (Isku-Yhtymä Oy), toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari (Wipak Oy), kansainvälisten asioiden johtaja Ismo Tiainen (ympäristöministeriö) sekä professori Roope Uusitalo (Helsingin yliopisto).

Nimitetyistä Saukkonen, Paanukoski ja Tiainen ovat olleet hallituksessa jo aiemmin, muut jäsenet ovat uusia.

JAA ARTIKKELI: