Metsähallitus uudistaa metsätieto­järjestelmänsä

Julkaistu 8.11.2021

METSÄHALLITUS Metsätalous Oy on käynnistänyt uuden metsätietojärjestelmän määritysprojektin. Uusi järjestelmä korvaa Silvia-järjestelmän, jota käytetään leimikoiden ja metsähoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja metsävaratietojen hallinnassa.

– Metsätietojärjestelmä ja sillä ylläpidettävä ajantasainen metsävaratieto luo perustan valtion monikäyttömetsien hallinnalle ja metsäomaisuutta koskevalle tietoperusteiselle päätöksenteolle. Tarvitsemme uuden sukupolven järjestelmän myös tukemaan metsätalouden toimenpidesuunnittelua tilanteessa, jossa suunnittelutyölle ja sen johtamiselle asetetaan aivan uusia vaatimuksia, kertoo Metsätalous Oy:n suunnittelupäällikkö Kalle Eerikäinen.

Nykyinen järjestelmä sisältää monikäyttömetsien puusto- ja luontotiedot, ja se on suunnittelijoiden päivittäinen työkalu.

– Järjestelmän alustan tuki päättyy vuonna 2025. Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut monia muutoksia, jotka vaikuttavat myös metsätalouden toimenpidesuunnitteluun, kertoo projektipäällikkö Tarja Wallenius.

Metsien käsittelyyn liittyvä päätöksenteko on entistä monisyisempää ja sen tueksi tarvitaan uudenlaisia tietoja. Metsähallitukselle on muun muassa asetettu uusia tulostavoitteita, kuten monikäyttömetsien hiilensidonnan kasvattaminen ja jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn lisääminen. Lisäksi suunnittelun tausta-aineistot kehittyvät ja tietoja päivitetään entistä useammin.

– Suunnittelijan on saatava helposti käyttöönsä kaikki päätöksenteossa tarvittava tieto. Meidän pitää myös pystyä ennustamaan puuntuotokseen ja metsätalouden kannattavuuteen sekä monimuotoisuuteen ja ilmastonäkökohtiin liittyviä vaikutuksia samanaikaisesti, jotta kestävyyden eri tavoitteet sekä sidosryhmien toiveet voidaan ottaa huomioon ja sovittaa ne yhteen käytännön toiminnassa, Eerikäinen kertoo. Uuden järjestelmän määrittely kestää ensi kesään, jonka jälkeen käynnistyy hankintavaihe. Projektipäällikkönä toimivalla Walleniuksella on pitkä kokemus paikkatietojärjestelmien kehittämisestä. Hän on myös yksi nykyisen järjestelmän pääkäyttäjistä.

– Määrittelyvaiheessa tuotetaan visio metsäsuunnittelusta vuoteen 2025, jolloin uuden järjestelmän pitäisi olla käytössä. Samalla luodaan näkymä vielä pidemmälle. Projektiryhmä koostuu kokeneista ja hiljattain taloon tulleista asiantuntijoista. Järjestämme myös työpajoja, jotta saamme monipuolista näkemystä määrittelyvaiheen tueksi, Wallenius painottaa.

Nykyinen järjestelmä on eriytetty Metsähallituksen Uljaspaikkatietokokonaisuudesta. Sillä on kuitenkin edelleen tiivis integraatio sekä Uljakseen että moniin muihin järjestelmiin, mikä otetaan huomioon kehittämisessä. Uusi järjestelmä rakennetaan modulaariseksi, mikä mahdollistaa sen päivittämisen ja kehittämisen nykyistä joustavammin.

TEKSTI SARI HILTUNEN

JAA ARTIKKELI: