Vuoropuhelu käynnistymässä Korsnäsin merituuli­voima­hankkeessa

Julkaistu 8.11.2021

METSÄHALLITUKSEN Korsnäsin edustalle suunnittelemaa merituulivoimapuistoa koskevat paikalliset keskustelutilaisuudet ovat käynnistymässä. Ensimmäinen kansalaistapaaminen on tarkoitus järjestää joulukuun alussa. Metsähallitus suunnittelee merituulivoimapuistoa Korsnäsin edustalle, 15 kilometrin päähän rannikosta. Hankkeen toteutuminen edellyttää lukuisia lupaprosesseja, joiden aikana hankkeen vaikutuksia arvioidaan monesta näkökulmasta. Jo alkuvaiheessa hankealue siirrettiin ulommas merelle. Muutos oli tärkeä lintujen muuttoreittien, matalien vesien riuttojen säilyttämisen ja Unescon maailmanperintöalueen maisemallisten arvojen vuoksi.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) käynnistyy ensi keväänä. Siihen kuuluvat paikallisten sidosryhmätilaisuuksien lisäksi monipuoliset luontoselvitykset. Metsähallitus avaa myös toimiston Korsnäsiin.

Metsähallitus kartoitti jo viime kesänä silakan kutualueita. Alueella on tehty myös alustavia linnustoselvityksiä, ja niitä jatketaan vielä ensi keväänä. Lisäksi kesällä laaditaan kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiä. Tuulivoimapuiston suunnittelu edellyttää myös tuulimittauksia, jotka ovat alkamassa tänä syksynä.

Kokonaisuudessaan tuulivoimapuiston suunnittelu, lupaprosessit ja rakentaminen vievät useita vuosia. Prosessissa tarvitaan monenlaista osaamista. Metsähallitus hakee hankkeeseen parhaillaan kumppania, jolla olisi kokemusta ja resursseja rakentaa merituulivoimapuisto sekä halua jatkaa myöhemmin päästöttömän tuulivoiman tuottajana. Metsähallitus jää vuokraisännän rooliin.

JAA ARTIKKELI: