Meduusa vedenalaisella niityllä
Meriajokas muodostaa merenpohjalle vedenalaisen niityn, joka tarjoaa ravintoa ja suojaa monille lajeille.

Pinnanalaista elämää palauttamassa

Julkaistu 13.10.2022

Voiko vedenalaisen hiekkapohjan elinympäristön herättää henkiin? Siitä otetaan nyt Suomessa selvää ensimmäistä kertaa. Metsähallituksen meriluonnonsuojelutiimi ja Helsingin kaupunki selvittävät, voisiko Lauttasaaren edustan Hevosenkenkälahden koko elinympäristön ennallistaa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki sekä erikoisuunnittelijat Aija Nieminen ja Joonas Hoikkala tiiraavat kenttäläppärin näyttöä Lauttasaaren rannassa Helsingissä. Kolmikko tarkkailee merellä viilettävän Muumin eli kaikuluotaimen reittiä, joka piirtyy näytölle. Luotaimen tehtävänä on kerätä dataa Hevosenkenkälahden pohjan profiilista.

Viistokaikuluotain on kehitetty Metsähallituksen aloitteesta yhteistyössä ruotsalaisen DeepVisionin kanssa. Ruotsalaisten kehittäjien Muumiksi nimeämän kaikuluotaimen vaatimattoman ulkokuoren alla piilee uutta teknologiaa. Laitteen avulla on mahdollista maalta käsin selvittää, millainen merenpohja on muodoiltaan ja koostumukseltaan. Laite kertoo myös, onko pohjassa esimerkiksi kiviä tai kasvillisuutta.

Lauttasaaressa kaikuluotaimella on uraauurtava tehtävä: sen avulla selvitetään, voisiko Hevosenkenkälahdella kokeilla hiekkapohjan elinympäristön ennallistamista.

Meriajokkaasta elinympäristö monille lajeille

Ennallistamisessa peitetään hiekalla merenpohjan liettynyt osa. Hiekkaan istutetaan pohjasedimenttiä sitovaa ja monimuotoisuutta ylläpitävää kasvia, meriajokasta (Zostera marina). Meriajokas muodostaa pohjalle vedenalaisen niityn, joka tarjoaa ravintoa ja suojaa monille muille lajeille.

Hiekkapohjien elinympäristöt ovat Itämeressä erittäin runsaslajisia. Meriajokasniityillä elää paljon selkärangattomia pohjaeläimiä ja kalanpoikasia. Lisäksi meriajokkaan laaja juuristo pidättää pohjan sedimenttiä, mikä vähentää eroosiota ja veden sameutta sekä parantaa veden laatua.

Meriajokasta uhkaavat etenkin rantarakentaminen, ruoppaukset ja rehevöityminen, ja laji onkin monin paikoin taantunut. Metsähallituksen meriluonnonsuojelutiimi on parin viime vuoden aikana istuttanut suojelualueille uudelleen meriajokasta paikkoihin, joista se on aiemmin kadonnut.

– Olemme saaneet hyviä tuloksia aiemmista istutuksista. Nyt tavoitteena on ottaa isompi askel ja ennallistaa kokonainen elinympäristö, Riihimäki kertoo.

Ennallistamiseen sopivaa aluetta etsittiin yhdessä Helgingin kaupungin kanssa. Paikaksi valikoitui Hevosenkenkälahti, jossa on historiallisesti esiintynyt meriajokasta. Ajan saatossa merenpohja on liettynyt ja meriajokas hävinnyt.

Merihiekkaa monimuotoisuuden tueksi

Metsähallituksessa on tutkittu aktiivisesti merihiekan uusia käyttömahdollisuuksia. Metsähallituksen tytäryhtiö MH-Kivi Oy toteutti kesäkuussa 2021 Vuosaaren satamaväylän ruoppauksen yhteydessä koenoston. Nostettu kiviaines seulottiin ja tutkittiin laboratoriossa. Osa tästä hiekasta olisi nyt mahdollista hyödyntää hiekkapohjan ennallistamisessa.

Metsähallituksen kaivannaispäällikkö Harri Saxlundin mukaan merenpohjan kiviaineksilla voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli.

Istutuksista on
saatu hyviä tuloksia.

– Niiden avulla voidaan vähentää maalle sijoittuvien kiviainesvarantojen käyttöpaineita sekä turvata riittävän ja hyvälaatuisen pohjaveden saatavuus. Samalla voidaan suojella maanpäällisiä luontoarvoja kovan käyttöpaineen ja ihmisvaikutuksen alaisena olevilla alueilla, Saxlund kertoo.

Ennallistaminen edellyttää merenpohjan tutkimista – reitiltään palanneen kaikuluotaimen keräämä data analysoidaan.

– Ennen kuin ennallistaminen voidaan toteuttaa, täytyy vielä tarkemmin selvittää esimerkiksi, kuinka hiekka saadaan laskettua tasaisesti ja täsmällisesti halutulle paikalle. Projekti voitaisiin käynnistää mahdollisesti ensi vuonna, kertoo Riihimäki.

Jos ennallistaminen onnistuu, voi tulevaisuudessa Lauttasaaren edustalla sijaita monimuotoinen hiekkapohjan elinympäristö.

TEKSTI SÄDE MÄKIPÄÄ • KUVA JUUSO HAAPANIEMI

JAA ARTIKKELI: