Työmiehet mittausmastossa
Maalahden Bergöhön pystytettiin marraskuussa 2021 tuulimittausmasto. Mittauksilla varmistetaan, että alueen tuuliolosuhteet, kuten keskituulennopeus, turbulenttisuus ja tuulen nopeuden vaihtelu eri korkeuksilla, ovat suotuisat.

Yhteistyö Vattenfallin kanssa alkoi Korsnäsissä

Julkaistu 11.4.2023

Korsnäsiin kohoaa Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan merituulivoimapuisto. Metsähallituksen käynnistämässä mittavassa hankkeessa saavutettiin merkittävä välietappi joulukuussa 2022, kun kumppaniksi valittiin ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall.

Maan länsirannikolle rakennettava Korsnäsin merituulivoimapuisto aloittaa sähköntuotannon ensi vuosikymmenellä. Puisto on ainut laatuaan: se on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan merituulivoimapuisto, joka sijaitsee avomerellä 15–30 kilometrin päässä rannasta.

Puiston suunniteltu nimellisteho on 1,3 gigawattia ja vuosittainen energiamäärä 5 terawattituntia. Käytännössä määrä vastaa esimerkiksi 250 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tai yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta.

– Energiamäärä vastaa noin 6 prosenttia koko Suomen tämänhetkisestä sähkönkulutuksesta. Tämä on tärkeä avaus Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja energiaomavaraisuuden vahvistamiseksi, kertoo hankkeen vetäjä Timo Laakso Metsähallituksesta.

– Mitä enemmän ja kilpailukykyisempään hintaan Suomi pystyy itse tuottamaan uusiutuvaa energiaa, sitä houkuttelevampi Suomi on myös teollisten investointien kohdemaana, hän lisää.

Suuren mittaluokan hanke edellyttää huolellista valmistelua. Vuonna 2020 hyväksyttiin kaavoitusaloite, keväällä 2021 aloitettiin ensimmäiset luontoselvitykset ja nyt käynnissä on ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA. Metsähallitus toimii alkuvaiheen hankekehittäjänä, mutta hankeoikeudet ja alueen vuokrausoikeus myytiin huutokauppamallin mukaisesti kansainvälisessä kilpailutuksessa.

– Tämä merkittävä välietappi saavutettiin viime joulukuussa, kun hankekumppaniksi valittiin Vattenfall, Laakso kertoo.

Ilmakuva tuulimittausmaston pysytyksestä
Korsnäsiin rakennettava puisto on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan merituulivoimapuisto, joka sijaitsee avomerellä.

Vaatimuksena vastuullisuus

Kansainvälisessä kilpailutuksessa arviointikriteereinä olivat muun muassa merituulivoimahankkeen edellyttämä osaaminen ja kokemus sekä taloudelliset resurssit – investoinnin kokonaisarvo on arviolta 2–3 miljardia euroa.

Laakson mukaan kumppanin valinnassa erityistä painoarvoa oli vastuullisilla ja kestävän kehityksen mukaisilla liiketoimintakäytännöillä, joita arvioi ulkopuolinen auditoija.

– On erittäin tärkeää, että kumppanin toiminta on vastuullista laajassa mittakaavassa. Kumppanin pitää täyttää tiukat ESG-vaatimukset, Laakso kertoo.

ESG-vaatimuksilla tarkoitetaan yrityksen ympäristövastuuta (Environmental), sosiaalista vastuuta (Social) ja hyvää hallintoa (Governance). Kumppanilta edellytetään esimerkiksi tavoitteellista ilmastoohjelmaa sekä selvitystä toimista, joilla torjutaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä herkässä meriluonnossa.

Kumppanin on noudatettava myös kansainvälisiä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä sitoumuksia läpinäkyvästi niin omassa toiminnassaan kuin alihankintaketjuissaan. Vaatimuksissa esille nousivat myös systemaattinen sidosryhmävuorovaikutus sekä hyvä hallintotapa.

Kaiken kaikkiaan Laakso on tyytyväinen perusteelliseen kilpailutusprosessiin ja siihen, että kiinnostus hanketta kohtaan oli merkittävää.

– Haimme hyvää, luotettavaa, pitkäjänteistä ja osaavaa kumppania, ja minun nähdäkseni sellainen myös löydettiin.

Mittausmaston pystytystä
Tuulivoimamittauksista saatujen tulosten perusteella alueen tuuliolosuhteet ovat hyvät.

Yhteistyötä alusta alkaen

Laakso pitää tärkeänä, että Vattenfall on mukana alkumetreiltä asti tekemässä muun muassa teknistä suunnittelua. Samaa mieltä on myös Vattenfallin projektijohtaja Max Meijer.

– Avomerialueen tuulivoimapuiston rakentaminen ei ole helppo tehtävä etenkään kartoittamattomilla vesillä. Alkuvaiheen yhteistyö on erittäin tärkeää myöhemmän vaiheen menestyksen kannalta, ja tässä kumppanuusmallissa voimme täydentää toistemme vahvuuksia.

Tämä on tärkeä
avaus Suomen
ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi.

Korsnäsin hankkeen myötä Vattenfallin rooli Suomessa muuttuu: yksi suurimmista sähkön vähittäismyyjistä on tulevaisuudessa myös merkittävä uusiutuvan energian tuottaja. Yli 50 tuulivoimapuistollaan Vattenfall on alallaan kokenut toimija, mutta kumppanin vahva osaaminen nähdään erittäin arvokkaana.

– Suomen vedet ovat Vattenfallille uusia merituulen alueita. Tällaisessa tilanteessa Metsähallituksen osaaminen on korvaamatonta esimerkiksi luvituksen ja sidosryhmien osallistamisen kannalta. Metsähallitus tuo mukanaan runsaasti kokemusta, osaamista ja kontakteja uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen. Meille on tärkeää, että jaamme myös samat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden arvot, Meijer kertoo.

Meijer kuvaa Kornäsin hanketta lippulaivaksi, joka on erittäin tärkeä niin Vattenfallille ja sen yhteistyökumppaneille kuin Suomellekin.

– Merituulivoimapuisto kasvattaa paikallista arvoa ja on mahdollistamassa Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

TEKSTI NELLI LAIHINEN • KUVAT RONI LEHTI

JAA ARTIKKELI: