Metsäalan ratkaisujen aika on nyt

Julkaistu 25.4.2022

Viimeiset viikot olemme joutuneet todistamaan sodan aiheuttamaa hirvittävää murhenäytelmää ja inhimillistä kärsimystä. Sota tunkeutuu osaksi jokapäiväistä elämäämme monin tavoin. Myös metsäsektoriin kohdistuu uusia, osin yllättäviäkin vaikutuksia.

Kun turvallisuus järkkyy, huomio kiinnittyy omavaraisuuteen, kotimaisiin tuotantopanoksiin sekä huoltovarmuuteen ja rahaan. Miten selviämme, jos uhka kohdistuu meihin? Mistä saamme rahaa valtion kassaan, kun rahaa tarvitaankin odottomattomiin menoihin? Miten varmistamme, että emme ole omassa tuotannossamme täysin riippuvaisia muista maista?

Metsiin perustuva hyvinvointi nousee arvoonsa epävarmoina aikoina. Metsät ovat merkittävin luonnonvaramme, ja kotimaisen puun hyödyntäminen korostuu tilanteessa, jossa raaka-ainepula uhkaa suomalaista teollisuutta ja koskettaa omakohtaisesti lähes jokaista suomalaista.

Metsäsektoriin on viime vuosina kohdistunut runsaasti kritiikkiä, eikä ala ole onnistunut uudistamaan itseään ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksia vastaavasti. Metsäalan keskittyessä vanhojen rakenteiden puolustamiseen, ratkaisujen kehittäminen on viime vuosina jäänyt alan ulkopuolisten harteille. Vielä joitakin viikkoja sitten näytti siltä, että olemme auttamattomasti myöhässä. Niin karua kuin se onkin, maailman tilanne on tarjonnut meille aikalisän.

Metsiin perustuva
hyvinvointi nousee
arvoonsa epävarmoina
aikoina.

Olemme täysin riippuvaisia siitä, että kansallinen luontopääomamme on vahva ja turvattu. Puu raakaaineena, metsien ilmastokestävyyden vahvistaminen, puhdas vesi, metsiemme tarjoama ruoka, hyvinvoiva metsäluonto ja puhdas vesi saavat aivan uusia merkityksiä tilanteessa, jossa korostuu globaali epävarmuus. Kansakuntana on velvollisuutemme varmistaa, että meidän luontomme tuottamat monipuoliset hyödyt valjastetaan maksimaalisesti palvelemaan niin Suomen kuin myös laajempaa hyvinvointia.

Nyt, enemmän kuin koskaan, tarvitsemme metsäsektorilta vahvuutta ja rohkeutta katsoa yli globaalin kriisin. Meidän on otettava aloitteellisuus omiin käsiimme ja luotava sellaisia kansallisia ratkaisuja, joilla varmistamme sekä kansalliset etumme että metsäsektorin menestyksen tulevaisuudessa.

Tarvitsemme luontopositiiviset metsätalouden ratkaisut, jotka vahvistavat metsäluontoa ja metsiemme terveyttä sekä mahdollistavat samalla metsien korkean käyttöasteen ja raaka-ainetuotannon. Tarvitsemme suojeluratkaisut, jotka turvaavat ainutlaatuisimmat ja herkimmät luontokohteemme. Tarvitsemme myös ilmastoratkaisut, jotka turvaavat metsäluontoamme muuttuvassa ilmastossa ja suojaavat sitä tuhoja vastaan. Tarvitsemme metsä- ja luontotietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään monipuolisten metsiemme kehitystä ja muutosta pitkälle tulevaisuuteen.

Vaikka houkutus saattaa olla vahva, nyt ei pidä kaivautua menneisyyden poteroihin – nyt on aika valjastaa koko metsäalan potentiaali turvaamaan alan tulevaisuuden kilpailukykyä.

Anniina Kostilainen


Anniina Kostilainen
Kuva Vessi Vessi Visuals

Anniina Kostilainen toimii sahateollisuuden edunvalvontatehtävissä Sahateollisuus ry:ssä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa FSC metsäsertifioinnin pääsihteerinä Suomessa. Koulutukseltaan hän on metsänhoitaja.

JAA ARTIKKELI: