Metsien kestävä käyttö vaatii arvokeskustelua

Julkaistu 14.10.2022

Suomalainen yhteiskunta on murroksessa, jota nykyinen maailmantilanne ja monet haasteet kiihdyttävät. Ne pakottavat löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolon ja kestävän kasvun.

Metsät ovat suomalaisen hyvinvoinnin kivijalka. Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyytemme on perustunut metsiin jo vuosisatoja. Niiden merkitys ja arvo korostuvat maailmantilanteessa, jossa kaikki voi muuttua nopeasti ja ennakoimatta.

Muuttuvat olosuhteet vaativat teknis-taloudellisten, sosiaalis-kulttuuristen ja ekologisten kestävyystavoitteiden yhteensovittamista. Osaoptimoinnille ei ole sijaa. Metsien kestävää käyttöä koskeva yhteiskunnallinen arvokeskustelu ja kokonaisvaltainen kestävyystarkastelu ovat välttämättömiä.

Metsä tarjoaa vaihtoehtoja

Metsäpohjaiset tuotteet ja biomassa tarjoavat vaihtoehdon fossiilisille tuotteille, mikä vähentää riippuvuutta öljystä ja luo taloudellista vakautta.

Metsätuotteemme toimivat hiilivarastoina ja metsämme eurooppalaisina hiilinieluina, joilla on kyky sitoa hiilidioksidia ja hillitä ilmastonmuutosta. Metsävarojen kestävä hoito mahdollistaa metsien kestävän käytön.

Metsien kestävä käyttö
edellyttää jatkuvaa dialogia
ja näkemysten rohkeaa
yhteensovittamista.

Globaali kysyntä ja raaka-aineiden niukkuus kasvattavat metsiemme arvoa. Suomen metsäalan menestys perustuu nyt ja tulevaisuudessa kestävään metsänhoitoon ja raaka-aineeseen, jota käytetään lisäarvoisiin ja kestäviin tuotteisiin. Kestävästi tuotetuilla metsätuotteilla on keskeinen merkitys Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa ja vihreässä siirtymässä.

Arvokeskustelu sovittelee ristiriitoja

Polarisoituneen metsäkeskustelun sijaan tarvitsemme metsien kestävää käyttöä koskevaa arvokeskustelua, joka tarkastelee asioita kokonaisvaltaisesti ja eri näkemysten ristiriitoja yhteen sovittavasti. Esimerkiksi yhdellä metsäpalstalla voi olla taloudellista, ekologista, sosiaalista ja kulttuurista arvoa, joiden yhteensovittaminen voi olla vaikeaa mutta välttämätöntä.

Metsien käyttöä koskevien kestävyystavoitteiden saavuttamiselle ei ole tarjolla yhden koon ratkaisuja eikä joko–tai-vaihtoehtoja. Metsät ovat vihreä timanttimme – metsiä täytyy vaalia mutta myös hyödyntää järkevästi. Kestävä käyttö edellyttää jatkuvaa dialogia ja näkemysten rohkeaa yhteensovittamista.


Anne-Christine Ritschkoff
Kuva VTT

FT Anne-Christine Ritschkoff on työskennellyt VTT:llä vuodesta 1987 eri tutkimus- ja johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee bio- ja kiertotalousasioiden Senior Advisorina. Hän on toiminut Suomen metsäyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuoden 2022 alusta lähtien.

JAA ARTIKKELI: