Johanna Salomaa-Valkamo
Metsähallituksen koko toimiala vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta.

Johanna Salomaa-Valkamo

Julkaistu 25.4.2022

Johanna Salomaa-Valkamo aloitti vuoden 2022 alussa Luontopalvelujen viestintä- ja kumppanuusjohtajana. Salomaa-Valkamolla on monipuolinen kokemus viestinnän johto- ja asiantuntijatehtävistä eri organisaatioissa ja yrityksissä. Metsähallitukseen hän siirtyi Euroopan kemikaaliviraston viestintäyksikön vetäjän tehtävästä.

Mitä tehtäviisi kuuluu?
– Vastaan Luontopalvelujen viestintä- ja kumppanuusyksikön toiminnasta. Yksikkö perustettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä vuoden 2021 lopussa. Tehtäväni on johtaa ja kehittää Luontopalvelujen viestintää ja kumppanuustoimintaa niin, että se on entistä vaikuttavampaa ja yhdenmukaisempaa. Kuulun julkisten hallintotehtävien johtoryhmään ja olen osaltani kehittämässä tätä kokonaisuutta. Olen myös Metsähallituksen brändi- ja viestintäjohtoryhmän jäsenenä päättämässä yhdessä koko talon brändi- ja viestintälinjauksista.

Mikä sai sinut hakeutumaan Metsähallitukseen?
– Tärkein tekijä oli organisaation perustehtävä ja sitä kautta työn merkityksellisyys. Metsähallituksen koko toimiala tuntuu tosi mielenkiintoiselta. On todella innostavaa saada olla mukana tuomassa luontoelämyksiä kaikille suomalaisille yhdessä kumppaniverkostomme kanssa ja samalla turvaamassa luonnon monimuotoisuutta tuleville sukupolville.

Mikä on työssäsi ajankohtaista tällä hetkellä?
– Juuri nyt toimintaamme kohdistuu enemmän kiinnostusta kuin aiemmin, sillä korona-aika on saanut uusiakin kohderyhmiä innostumaan luontokohteista, ja esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärissä on tehty ennätyksiä. Pyrimme vastaamaan tähän tuomalla uudenlaisia viestintäkeinoja ja etsimällä uusia näkökulmia, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin. Parhaillaan kehitetään myös digitaalisia asiakaspalveluja, joihin viestintä liittyy olennaisena osana.

Onko jokin asia yllättänyt Metsähallituksessa?
– Minulla oli alun perinkin odotukset aika korkealla. Olen ollut todella otettu siitä, miten lämpimästi minut on otettu vastaan kaikkialla ja miten hyvä henki koko työyhteisössä vallitsee. Metsähallitus on myös odotettua uudistushenkisempi. Täällä halutaan pysyä ajan hermolla ja kehittää toimintatapoja. Kehityshankkeita on paljon.

Miten vietät vapaa-aikaa?
– Monet vapaa-ajan harrastuksistani liittyvät vahvasti luontoon. Kesällä vietän aikaa Oriveden Pitkäjärvellä sijaitsevalla saarimökillämme, ja talvella suuntaamme usein lomapaikkaamme Puolangan Paljakkaan. Pidän monenlaisesta luonnossa liikkumisesta: lenkkeilen, retkeilen, pyöräilen, marjastan, sienestän ja talvisin hiihdän. Asun Tampereen keskustassa, ja siellä nautin rikkaan lähiluonnon lisäksi kaupungin monipuolisesta kulttuuritarjonnasta – teattereista, konserteista, taidenäyttelyistä ja muista tapahtumista.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA MARJAANA MALKAMÄKI

JAA ARTIKKELI: