Lasse Kurvinen meren rannalla
Työssäni pääsen tutustumaan myös alan kansainvälisiin asiantuntijoihin.

Lasse Kurvinen

Julkaistu 8.11.2021

Lasse Kurvinen aloitti työt Metsähallituksessa vuonna 2014 vedenalaisen meriluonnon inventointihankkeessa. Nykyisin hän toimii meriluonnonsuojelun asiantuntijatehtävissä. Työ on monipuolista, ja siihen kuuluu myös paljon kansainvälisiä yhteyksiä.

Mikä on koulutustaustasi?
– Opiskelin ammattikorkeakoulussa ympäristösuunnittelijaksi, minkä jälkeen jatkoin opintoja Turun yliopistossa. Valmistuin ympäristötieteiden maisteriksi vuonna 2014. Opiskelin muun muassa biologiaa ja ekologiaa – painopisteenä oli erityisesti rannikkoluonto. Opintoihini kuului myös paikkatietoon liittyviä kursseja.

Mikä on työtaustasi?
– Aloitin työt Metsähallituksessa pian valmistumiseni jälkeen. Alkuaikoina tehtävät painottuivat VELMU-aineistojen ja niihin liittyvien paikkatietojen käsittelyyn. VELMU on yli kymmenen vuotta kestänyt vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma. Sittemmin työni on laajentunut kattamaan muitakin meriluontoon ja sen suojeluun liittyviä tehtäviä.

Mitä tehtäviisi kuuluu tällä hetkellä?
– Työhöni kuuluu laajasti sekä kansallisia että kansainvälisiä meriluonnonsuojelun asiantuntijatehtäviä. Osallistun muun muassa EU:n luonto- ja meristrategiadirektiivien raportointeihin sekä toimenpideohjelmien ja seurantojen suunnitteluun. Osallistun myös Itämeren suojelukomission (HELCOM) työhön yhtenä Suomen edustajana State and Conservation työryhmässä.

Mikä on ajankohtaista työssäsi?
– Tällä hetkellä ajankohtaista on muun muassa YK:n biodiversiteettisopimukseen liittyvät neuvottelut ja niihin valmistautuminen. Biodiversiteettisopimukseen liittyviä tavoitteita ollaan uudistamassa, ja meriasiat ovat luonnollisesti mukana. Ennen varsinaista kokousta on monia valmistelevia kokouksia. Paneutuminen asioihin sekä Suomen ja EU:n yhteisen kannan muodostaminen vie aikaa. Työpöydällä on myös HELCOMissa sovittujen asioiden edistäminen ja niistä raportointi.

Mikä on parasta työssäsi?
– Työnkuva on hyvin laaja ja monipuolinen – tosin siinä on myös huonot puolensa. Onneksi Metsähallituksessa työajat ovat nykyään joustavia, ja työt voi rytmittää itselle sopivalla tavalla. Pystyn hyödyntämään työssäni omaa asiantuntemustani ja verkostoitumaan muiden asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä foorumeillakin.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
– Liikun paljon luonnossa. Tarkkailen erityisesti lintuja, mutta myös kasvien tunnistaminen kiinnostaa. Lisäksi harrastan lukemista sekä monenlaista liikuntaa, kuten jalkapalloa ja lumilautailua. Käyn myös sukeltamassa, mutta se tosin on jäänyt viime aikoina vähemmälle.

TEKSTI SARI HILTUNEN • KUVA HANNA KAURALA

JAA ARTIKKELI: